Participate Translate Blank profile picture

LITERATURA W WILLI DECJUSZA 9-11 października 2008

Published on

IV KRAKOWSKIE DNI LITERATURY homines@urbani.com 9 października w krakowskiej Willi Decjusza będzie mieć miejsce uroczyste otwarcie IV Krakowskich Dni Literatury. Tegoroczna edycja Festiwalu upływa pod znakiem 10. jubileuszu międzynarodowego programu „writers in residence” w Willi Decjusza, czyli pobytów rezydenckich pisarzy, znanych powszechnie jako „Homines Urbani”.

Ha_yna_Kruk.jpgMotywem przewodnim tego programu stypendialnego jest literatura rozumiana jako platforma porozu-miewania się europejskich homines urbani – ludzi miasta, w dosłownym, choć zawężonym znaczeniu. Bo w sensie wpisanym w ideę programu, "urbani" znaczy nie tyle "miejski", co "światowy" - obyty w świecie i na świat otwarty. Kraków, który dawno już zyskał miano "miasta poetów", zdawał się być miastem szczególnie odpowiadającym inicjacji takiego dialogu, zaś Willa Decjusza, renesansowy pałac o bogatych tradycjach humanistycznych - idealnym miejscem wymiany intelektualnej i artystycznej. Stąd też od dziesięciu już lat, dwa razy w roku, wiosną (zawsze od 1 kwietnia do 30 czerwca) i jesienią (od 1 września do 30 listopada), przyjeżdżają tu pisarze, krytycy literaccy i tłumacze. W Krakowie spędzają trzy miesiące. Mieszkają w zabytkowej oficynie na terenie otoczonej parkiem, renesansowej Willi. Pracują nad własnymi projektami twórczymi, wspólnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta, poznają się i wzajemnie inspirują.

Micha__Witkowski.jpgPodczas stypendium inicjują i współorganizują spotkania literackie, dyskusje i warsztaty. Tytuł festiwalu homines@urbani.com nawiązuje do budowanej przez stypendystów Willi Decjusza wieloję-zycznej i ponadnarodowej sieci kontaktów literackich. Z tej okazji do Krakowa przyjedzie blisko osiemdziesięciu autorów z Polski, Niemiec, Ukrainy, Białorusi i Szwajcarii, którzy uczestniczyć będą w licznych i różnych pod względem formy i miejsca spotkaniach z czytelnikami. Przestrzenią festiwalowych wydarzeń będzie nie tylko Willa Decjusza, ale także inne miejsca w Krakowie związane z Hominesami (bo tak zwykło się nazywać stypendystów obchodzącego jubileusz programu): Instytut Goethego, Bunkier Sztuki, kluby Lokator i Piękny Pies. Wydarzeniom artystycznym towarzyszyć będą konferencje i debaty poświęcone rezydencyjnym programom stypendialnym dla pisarzy i innym formom promocji literatury i kultury przez instytucje samorządowe i kulturalne.