Participate Translate Blank profile picture
Image for Liczby mówią: imigranci we Włoszech

Liczby mówią: imigranci we Włoszech

Published on

Społeczeństwo

W 2014 roku do Włoch sprowadziło się 170 000 imigrantów. Jest ich cztery razy więcej niż w 2013 roku, a większość z nich pochodzi Afryki i Bliskiego Wschodu.

Liczba jest równie wielka, co skala problemu. Według włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych liczba imigrantów i i osób proszących o azyl, które przybyły do Włoch drogą morską w 2014 roku wynosi 170 000. Aby dobrze zrozumieć, co stoi za tą liczbą, należy porównać ją z danymi z roku 2013, według których w poprzednim roku do Włoch przybyło „zaledwie" 42 925 imigrantów, czyli 4 razy mniej.

Skąd taki dysonans? Wytłumaczenia można szukać w fakcie, że w 2014 roku jeszcze więcej osób niż wcześniej chciało uciec ze swych krajów ze względu na pogłębiające się konflikty, zaostrzające się wojny, radykalizujące się rządy i coraz trudniejszą rzeczywistość. Według danych Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, najwięcej imigrantów przybyłych do Włoch pochodzi z Syrii (42 323 osoby), Erytrei (34 329 osoby), Mali (9 938 osoby), Nigerii (9 000 osób), Gambii (8 707 osób), Palestyny (6 082 osób) i Somalii (5 756 osób). W marcu 2015 roku włoskie władze przynały, że nie są w stanie określić miejsca zamieszkania i statusu 61% spośród tych osób, co oznacza mniej więcej, że w Europie nagle „rozpłynęło się w powietrzu" 100 000 imigrantów.

Story by

Matthieu Amaré

Je viens du sud de la France. J'aime les traditions. Mon père a été traumatisé par Séville 82 contre les Allemands au foot. J'ai du mal avec les Anglais au rugby. J'adore le jambon-beurre. Je n'ai jamais fait Erasmus. Autant vous dire que c'était mal barré. Et pourtant, je suis rédacteur en chef du meilleur magazine sur l'Europe du monde.

Translated from Le chiffre qui parle : les migrants d'Italie