Participate Translate Blank profile picture
Image for Liczby mówią: 21 godzin 57 minut postu podczas ramadanu

Liczby mówią: 21 godzin 57 minut postu podczas ramadanu

Published on

Lifestyle

Trwa ramadan, czyli święty miesiąc praktykujących muzułmanów, podczas którego nie mogą oni jeść, pić, palić ani uprawiać seksu przed od świtu do zmierzchu. Rekordowo długo post trwał na początku miesiąca w stolicy Islandii Reykjaviku – aż 21 godzin 57 minut – od 2:03 rano do północy.

Dla muzułmanów –  których na świecie jest obecnie około 1,6 biliona – ramadan to święty miesiąc, kiedy archanioł Gabriel (arab. Dżibril) ukazał się Mahometowi, przekazując wersy Koranu, świętej księgi islamu.

W czasie ramadanu od muzułmanów wymaga się całkowitej dyscypliny i oddania się modlitwie. Oprócz ścisłego postu zabronione jest także zwilżanie gardła rozpyloną cieczą, zanurzanie całej głowy w wodzie, robienie lewatywy czy wywoływanie wymiotów. Jednym z najważniejszych obowiązków, który muzułmanin powinien wykonać podczas świętego miesiąca jest jałmużna.

Najdłużej pościć muszą islandzcy muzułmanie. Na początku ramadanu w Reykjaviku post trwał aż 21 godzin 57 minut – od 2:03 rano do północy. Najkrócej natomiast poszczą muzułmanie australijscy – w Sydney post trwa na początku 11 godzin i 24 minuty (rozpoczyna się o 5:29 rano i kończy o 16:53).