Participate Translate Blank profile picture
Image for Liczby, które mówią: lobbyści europejscy i TTIP

Liczby, które mówią: lobbyści europejscy i TTIP

Published on

Polityka

Niedawno Corporate Europe Observatory udostępniło dane dotyczące prywatnych organizmów lobbujących za TTIP. Okazało się, że wiele spotkań odbywa się za zamkniętymi drzwiami, a decyzje, które są podczas nich podejmowane, nie zawsze są uczciwe. 

Corporate Europe Observatory (CEO), organizm monitorujący aktywność europejskich lobby, opublikował dane zgromadzone podczas nieoficjalnych spotkań Departamentu Handlu Komisji Europejskiej. Spotkania te dotyczyły przyjęcia TTIP – lub Transatlantic Trade and Investment Partnership – proponowanego porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską.

Opublikowane dane wiele wyjaśniają. W Komisji Europejskiej odbyło się 597 spotkań dotyczących TTIP. W 528, albo 88%, spośród nich uczestniczyli reprezentanci europejskich lobby. W tym samym czasie, członkowie Komisji spotkali się z przedstawicielami grup interesu publicznego zaledwie 53 razy, co nie przekracza 9% wszystkich spotkań. Innymi słowy, na każde spotkanie z grupami interesu publicznego przypadało 10 spotkań z przedstawicielami grup interesu prywatnego.  

Według danych organizacji, obrazuje to udział lobby w procesie podejmowania decyzji przez Komisję Europejską. Kontynuując w tym toku rozumowania, trudno odmówić słuszności stwierdzeniu, że TTIP to „raj lobbystów”.

Translated from Cifras que hablan por sí solas: Los 'lobbies' en la UE