Participate Translate Blank profile picture
Image for Letnia Szkoła Wyszehradzka zaprasza do składania aplikacji

Letnia Szkoła Wyszehradzka zaprasza do składania aplikacji

Published on

Zapraszamy studentów, doktorantów i młodych profesjonalistów do Letniej Szkoły Wyszehradzkiej organizowanej przez Stowarzyszenie Willa Decjusza. W ramach dwutygodniowego interdyscyplinarnego programu odbędą się wykłady, debaty, warsztaty i seminaria dotyczące tematów aktualnych dla Grupy Wyszehradzkiej, Unii Europejskiej i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wśród najważniejszych tematów zaproponowanych uczestnikom ósmej edycji Letniej Szkoły znajdą się najbardziej aktualne wyzwania współczesnego świata, takie jak światowe ubóstwo, konsekwencje kryzysu finansowego, bezpieczeństwo energetyczne, społeczne zaangażowanie mediów, a także problem identyfikacji tożsamości europejskiej, regionalnej i wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Wyjątkowym, corocznym efektem Letniej Szkoły Wyszehradzkiej jest budowanie akceptacji, przyjacielskich więzi i klimatu współpracy pomiędzy młodymi ludźmi, którzy wkrótce tworzyć będą elity polityczne, kulturalne i gospodarcze w swoich krajach.

Organizatorzy pokrywają koszty szkoły i materiałów edukacyjnych, dodatkowych atrakcji, noclegu i wyżywienia, komunikacji w Krakowie. Uczestnicy płacą jedynie za podróż do i z Krakowa, własne ubezpieczenie i opłatę rekrutacyjną w wysokości 50 Euro. Ostateczny termin składania aplikacji to 31 marca 2009.

Więcej informacji na stronie internetowej Willi Decjusza: www.villa.org.pl