Participate Translate Blank profile picture

Komunikat Babel International i Fernando Navarro

Published on

inside cafébabel

Prawomocna jest jedynie wersja francuska Stowarzyszenie Babel International i Pan Fernando Navarro z zadowoleniem ogłaszają osiągnięcie ugody w konflikcie, który podzielił obie strony od czasu zwolnienia Pana Navarro. Stowarzyszenie przyznaje, że powody zwolnienia nie były słuszne.

W zwiazku z powyższym kieruje do Pana Navarry oficjalne przeprosiny i wyraża ubolewanie z powodu szkód materialnych i moralnych poniesionych przez byłego pracownika, w wyniku tej decyzji.

Stowarzyszenie pragnie, aby reputacja zawodowa pana Navarro nie ucierpiała w wyniku tego sporu, który uważa za niefortunny.

Zobowiązuje się do opublikowania tego oświadczenia na swojej stronie internetowej w sześciu językach - angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i polskim – na pierwszej stronie "coffeefactory", na której pozostanie widoczne przez okres 4 tygodni oraz pojawi się w czterech newsletterach. Ponadto, oświadczenie to zostanie rozesłany do wszystkich członków Zgromadzenia Ogólnego, jak również do wszystkich pracownicków stowarzyszenia Babel International.