Participate Translate Blank profile picture
Image for Kolejna Słoneczna noc w Bratysławie

Kolejna Słoneczna noc w Bratysławie

Published on

Lifestyle

Fotoreportaż z miasta, które ma jedno oko zielone, a drugie niebieskie. Znajdziesz tu biurowce na cmentarzu i ludzi, którzy mają wszystkie odcinki „Żaru tropików” na VHS. Imprezowaliśmy z cool kids i ich psami, dyskutowaliśmy ze słowackimi świadkami Jehowy na parkingach i jeździliśmy z hipsterami na rowerach. Polecamy Bratysławę. W Bratysławie jest wszystko, czego szukasz.

*

*

*

*

*

*

*

*

e

*

*

*

Ten ar­ty­kuł jest czę­ścią serii „Ko­lej­na sło­necz­na noc”. Wkrót­ce ko­lej­ne re­por­ta­że z róż­nych miast Eu­ro­py. Jeśli coś cie­ka­we­go dzie­je się w Twoim mie­ście, wy­ślij maila na: re­dak­cja@​ca­fe­ba­bel.​com.