Participate Translate Blank profile picture

Jesteś dziennikarzem? Interesujesz się zdrowiem?

Published on

inside cafébabel

Weź udział w tegorocznej edycji europejskiego konkursu „Zdrowie UE”! W ramach kampanii „Europa dla pacjentów” Komisja Europejska organizuje konkurs, którego celem jest promowanie i nagradzanie wysokiej jakości dziennikarstwa związanego z tematyką opieki zdrowotnej i praw pacjentów.

© EU Health Prize for Journalists 2011 Do udziału w konkursie można zgłaszać artykuły, które zostały opublikowane w prasie drukowanej lub w Internecie między 19 lipca 2010 r. a 24 lipca 2011 r. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 lipca 2011 r.

W poszczególnych krajach UE ustanowione zostaną jury krajowe, w których skład wejdą dziennikarze i eksperci w dziedzinie zdrowia publicznego. Pod przewodnictwem Komisji Europejskiej jury wybiorą po jednym finaliście z każdego kraju. Finaliści wezmą udział w ostatnim etapie konkursu na szczeblu UE. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 6 000 euro, zdobywca drugiego miejsca – 2 500 euro, a trzeciego − 1 500 euro. Poza tym przyznana zostanie nagroda specjalna w wysokości 3 000 euro za najlepszy artykuł o rzucaniu palenia.

Wszyscy finaliści etapu krajowego zostaną zaproszeni do Brukseli na specjalne warsztaty poświęcone tematyce zdrowotnej w UE oraz na prestiżową ceremonię rozdania nagród z udziałem unijnego komisarza ds. zdrowia Johna Dalliego.

Więcej informacji na temat konkursu i warunków nadsyłania zgłoszeń można znaleźć na stronie