Participate Translate Blank profile picture
Image for Hiszpańskie "mafijne" restauracje oburzają Włochów

Hiszpańskie "mafijne" restauracje oburzają Włochów

Published on

Translation by:

Monika Pronczuk

QUICKIES

Krótko i na temat.

hisz­pa­nia: nowa sieć wło­skich re­stau­ra­cji w stylu ma­fij­nym

Ko­la­cja u Vito Cor­le­one może stać się rze­czy­wi­sto­ścią – pod wa­run­kiem, że miesz­kasz w Hisz­pa­nii. Lo­ka­le nowej sieci re­stau­ra­cji "Mafia" od Ma­dry­tu po Se­wil­lę ozdo­bio­ne są zdję­cia­mi i na­zwi­ska­mi naj­słyn­niej­szych wło­skich gang­ste­rów. Obu­rzo­ny dzien­ni­karz wło­skiej La Re­pu­blic­ca ko­men­tu­je: „Trudno sobie nawet wyobrazić, co powiedzieliby Hiszpanie, gdyby we Włoszech powstała sięc restauracji dedykowana ETA”.

Źródło: The Independent, 20/02                        

trzylatek jest w stanie jeść tylko cukierki miętowe

Nie dla niego pomidorowa i mielone - Finley Ranson, 3-letni Brytyjczyk z Essex cierpi na rzadką chorobę, która powoduje, że jego ciało odrzuca wszystkie rodzaje jedzenia... oprócz cukierków miętowych. Jego dieta składa się więc z 10 cukierków dziennie, a jego mama gotuje je nawet czasem w wodzie, żeby bardziej mu smakowały. Smacznego!

Źródło: Daily Mail, 20/02

Reklama Tic-Taców

Translated from Espagne : des restaurants italiens sur le thème de la mafia