Participate Translate Blank profile picture

Film: Europejczycy o Super Wtorku

Published on

Story by

Default profile picture lam thuy vo

Translation by:

Natalia Sosin

SpołeczeństwoPolitykaLifestyle

W wtorek, 5. lutego, 22 stany Ameryki Północnej przeprowadzą wstępne wybory. Ich wynik zadecyduje o tym, kto zostanie kandydatem we właściwych wyborach prezydenckich, 6. listopada 2008.

Opinie młodych Europejczyków (film z polskimi napisami)

Story by

Translated from Video: Europeans on Super Tuesday