Participate Translate Blank profile picture

Europejska Debata Obywateli 2009

Published on

Story by

Monika Oelz

Translation by:

Monika Oelz

inside cafébabel

Europejska Debata Obywateli jest pierwszą w historii ogólnoeuropejską dyskusją angażującą obywateli ze wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej do rozmowy o przyszłości Unii ponad granicami i pokonując bariery językowe.

Dołącz i podziel się swoją wizją społecznej i gospodarczej przyszłości Unii!

Jeszcze tylko do 11 marca 2009 roku mogą Państwo wziąć udział w obejmującej całą Unię Europejską debacie online na temat „Co Unia może zrobić, aby w zglobalizowanym świecie kształtować naszą przyszłość gospodarczą i społeczną?”.

W wyniku debaty wyłonionych zostanie 10 propozycji, które zostaną uwzględnione w dyskusji prowadzonej przez 100 losowo wybranych Polaków, którzy wezmą udział w Europejskiej Debacie Obywateli w dniach 14-15 marca 2009 r. w Belwederze. Program ten nie jest prowadzony tylko w Polsce – odbywa się symultanicznie w pozostałych 26 krajach Unii!

http://www.europejska-debata-obywateli.eu

Translated from Europäischen Bürgerkonferenzen 2009

loading...