Participate Translate Blank profile picture

EuroparlTV organizuje konkurs na film video

Published on

inside cafébabel

Telewizja internetowa Parlamentu Europejskiego organizuje konkurs na chwytliwy film video poświęcony Różnorodności w Europie, zachęcając kreatywnych obywateli do nakręcenia dobrego, chwytliwego spotu trwającego 1-3 minut.

© europarlTV Ostateczny termin przesyłania prac to 31 lipca 2011 r. Spoty spełniające kryteria będą wyświetlane przez miesiąc (od 15 września do 15 października 2011 r.) w witrynie EuroparlTV, co umożliwi obywatelom wyłonienie zwycięzców. Głosowanie kończy się 15 października 2011 r.

Wyniki głosowania będą publikowane codziennie, co zapewni przejrzystość procedury głosowania.

Przewidziane w konkursie nagrody to: I miejsce – wycieczka dla dwóch osób do trzech wybranych europejskich miast; II miejsce – iPad; III miejsce – aparat fotograficzny Leica.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, nie ma ograniczeń ze względu na wiek, narodowość czy zawód.

Motto przewodnim konkursu Różnorodność w Europie pozwala na szeroką interpretację: język(i), moda, muzyka, sztuka, kulinaria, architektura, krajobrazy...

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Można się z nami również skontaktować pocztą elektroniczną