Participate Translate Blank profile picture

Europa w 2007

Published on

Translation by:

Default profile picture monika kubrak

Co przyniesie Europie rok 2007? Przyjrzyjmy się nadchodzącym 12 miesiącom w całkiem nowe Europie.

Styczeń 2007: Nowe oblicze Unii Europejskiej

 The scent of inflation? (Photo: trussmonkey/ Flickr)

Słowenia wchodzi do strefy euro

 The Danube borders both countries (Photo: chill/ Flickr)Ten alpejski kraj, jako pierwszy z nowych członków Unii Europejskiej przyjętych w maju 2004 roku, wejdzie do wspólnej strefy walutowej. 250 tolarów będzie równoważne 1 euro, którą to wiadomość Słoweńcy przyjęli bardzo ciepło.

Bułgaria i Rumunia 2007 - debiutanci w Unii Europejskiej

 Gazprom, Moscow (Photo: Esthr/ Flickr)Po siedmiu latach zaciętych negocjacji kolejne dwa postkomunistyczne państwa dostały zielone światło, które pozwoli im się przyłączyć się do europejskiej rodziny. Jednak Unia stawia przed nimi twarde warunki: muszą zwalczyć dwie największe plagi prześladujące oba kraje, korupcję i przestępczość zorganizowaną. Tym samym mamy nadzieję, że w przyszłości jadąc do Rumunii będziemy musieli przekroczyć tylko jedną - oficjalną granicę.

Luty 2007: Rosja powoli przejmuje europejski rynek gazowy

 From six to 27 in fifty years (Photo: European Union website/ Wikipedia)Przewiduje się, iż wcielony w życie w 2005 roku, owiany niesławą projekt Gazpromu zacznie przynosić pierwsze korzyści w 2007. Połączy Rosję i Niemcy rurociągiem o niewyobrażalnej długości 1200 kilometrów. Sam projekt już od samego początku swojego istnienia wzbudzał burzliwe dyskusje, w szczególności poruszając opinię publiczną w Polsce i na Ukrainie. Te dwa kraje zostały pominięte na drodze projektu, gdyż linia transportowa nie przechodzi przez ich terytoria.

Marzec 2007: 50 świeczek na torcie urodzinowym UE/EWG

Gdyby istniał Europejski Bóg, z pewnością byłby on także twórcą Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) zawiązanej 25. marca 1957 roku. Tego dnia legendarna szóstka (Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg) podpisując Traktat Rzymski, doprowadziła do narodzin Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG).

Trzeba przyznać, iż w trakcie swojego istnienia organizacja ta musiała przejść przez wiele okresów kryzysu. Jednakże państwa członkowskie zawsze były w stanie otrząsnąć się z niekorzystnej sytuacji i rozwijać się jako jedna, spójna drużyna.

Unia Europejska nie chce obnosić się na zewnątrz z rocznicą swojego założenia, gdyż jej władze odwołały wszelkie imprezy przewidziane na tą okazję. Jednakże my moglibyśmy unieść w górę kieliszki i w ramach toastu życzyć jej: Sto lat i wszystkiego najlepszego!

 Facing tough female opponents? (Photo: Edublogger/ Flickr)Kwiecień 2007: Rogal czy Sarkozy? Wybory prezydenckie we Francji zbliżają się wielkimi krokami

 From the B to the B (Photo: Xurble/ Flickr)Już od paru miesięcy wiadomo, że Nicolas Sarkozy będzie się ubiegał o fotel prezydenta Francji w kwietniu 2007. roku. A jak sprawy przedstawiają się obecnie? Sarkozy nie może być nawet pewien, przed którą kandydatką do tej funkcji powinien bronić się najbardziej i kiedy usunąć się z linii ognia. Michelle Elliot-Marie zaciekle wypracowała swoją pozycję z ramienia własnej partii, a Segolene Royal zdobyła serca Socjalistów (i okładki europejskich magazynów) w rozgrywkach do pałacu prezydenckiego.

Maj 2007: Żegnaj Tony! Blair opuszcza stanowisko szefa rządu

 Dusting off the treaty in 2007? (Photo: European Union website/ Wikipedia)Po prawie dziesięciu latach u władzy, największy z nowych reprezentantów Partii Pracy stracił popularność wśród opinii publicznej i zdecydował się (lub jest zmuszony, jak określa to Cameron) zrezygnować z piastowanego stanowiska. Według ostatnich informacji Gordon Brown, jeden z jego najbliższych współpracowników, jest najbliższy przejęcia jego obowiązków. Czy Tony uda się na polityczną emeryturę czy też Unia Europejska powinna obawiać się kolejnego pretendenta do funkcji przewodniczącego, jeśli kiedykolwiek takiego potrzebowała?

Czerwiec 2007: 27 państw, jedna konstytucja?

 The current Portugese Prime Minister (Photo: Wikimedia Commons)Czy konstytucja europejska jest już martwym dokumentem i czy próby przywrócenia jej do życia mają jeszcze sens? Jak w tej sytuacji zamierzają się zachować przywódcy Unii Europejskiej: czy żywo przystąpią do pracy nad ulepszeniem najważniejszego dokumentu czy też pozostawią tę kwestię swojemu biegowi? Problemy dotyczące konstytucji powinny być głównym tematem szczytu 27 państw w Brukseli w przededniu wyborów w Niemczech.

Lipiec 2007: Portugalia przejmuje pałeczkę

 What's happening with our aid workers? (Photo: Nick MacDonald/ Flickr)Jose Socrates będzie sprawował władzę nad pracami Unii Europejskiej przez najbliższe sześć miesięcy. Czy jego urząd będzie miał tylko charakter symboliczny czy też nowy lider spełni pokładane w nim nadzieje? Czy uda mu się zapoczątkować nową erę w "zarządzaniu zanieczyszczeniami"?

Sierpień 2007: Pracownicy organizacji humanitarnych Unii Europejskiej wracają do domów

 Europe's population increases in 2007 (Photo: Julie70/ Flickr)Członkowie Misji Wsparcia dla Iraku działającej z ramienia Narodów Zjednoczonych razem z pracownikami organizacji humanitarnych Unii Europejskiej powrócą do swoich domów jeszcze przed oficjalną datą zakończenia ich misji. Ci dzielni mężczyźni i kobiety z całej Europy zdecydowali się podjąć postawione przed nimi wyzwanie, pomimo realnego zagrożenia w formie irackich walk i coraz agresywniejszych działań przeciwnych ugrupowań religijnych. Czy odważyłby się Pan postąpić w ten sam sposób, Panie Bush?

Wrzesień 2007: Spis ludności Unii Europejskiej

 Schengenised-new-year (Photo: Paul Watson/ Flickr)Obecnie populacja Unii Europejskiej, razem z Rumunią i Bułgarią, liczy około 300 milionów osób. Czy Unii Europejskiej uda się ustanowić rekord wynoszący 500 milionów? Przewidywany raport powinien wyjaśnić parę kwestii. Z pewnością poruszy on także najbardziej aktualne problemy Europy, jak imigrację, szczególnie problemy Melilli.

Październik 2007: Republika Czeska przyłącza się do układu z Schengen

Nowe państwo członkowskie, które weszło do Unii w 2004. roku będzie mogło w końcu wejść do serca "wielkiej rodziny" głównymi drzwiami, nie będąc już zmuszanym do prześlizgiwania się tylnym wejściem.

 A familiar sight to come? (Photo: Dr.Pat/ Flickr)Listopad 2007: Wybory w Turcji - możliwy zwrot w kierunku radykalizmu?

Turcja niezłomnie puka do "niebiańskich wrót" UE od 1963. roku. Starania tureckich władz osiągnęły swój szczyt w 2004. roku. Jakkolwiek, od tego czasu Unia Europejska już nie raz była zmuszona do ostudzenia zapędów strony ubiegającej się podczas kolejnych etapów negocjacji. Wyniki nadchodzących wyborów pomogą Unii podjąć decyzję, czy kiedykolwiek będzie w stanie przyjąć do swojego grona ten najsłodszy kraj na kontynencie - oczywiście biorąc pod uwagę słodkość podawanej w nim kawy.

 Slovenia: European star in 2007? (Photo: stephaniekac/ Flickr)Grudzień 2007: Słowenia - dopiero co członek wspólnoty walutowej, a już lider

To będzie wyjątkowy rok dla Słowenii, która rozpocznie go od przyłączenia się do klubu wspólnej waluty. Zakończy z kolei objęciem jednorocznego patronatu nad pracami Unii Europejskiej. Obserwatorzy z zainteresowaniem będą się przyglądać, jak ten nowy kraj członkowski wypełni plan, polegający na rozwoju i rozszerzeniu Unii, i w jakim stanie przekaże Unię Europejską kolejnemu krajowi przewodniczącemu, Francji.

Translated from Europe in 2007