Participate Translate Blank profile picture
Image for Europa i zakaz noszenia burki

Europa i zakaz noszenia burki

Published on

Społeczeństwo

Debata na temat akceptowalności burki rozbrzmiewa na całym kontynencie. Obecnie ten temat jest już omawiany w kilku europejskich parlamentach. I choć jak do tej pory niewiele państw prawnie zakazało noszenia islamskiego stroju w przestrzeni publicznej, burka coraz częściej staje się tematem dyskusji w kolejnych krajach Europy.

Europa wpędziła się w pewien nałóg. Nie ma tygodnia, by islam lub jego wyznawcy nie znaleźli się w oku medialnego cyklonu, czy to wywołanego parlamentarnymi wywodami czy prasowymi komentarzami i dyskusjami.  Premier Słowacji czuje się np. wezwany do obrony narodu przed muzułmanami. Z kolei w Holandii Geerts Wilders wystąpił z „fantastyczną” propozycją żeby „zakazać Koranu”, natomiast w tym samym czasie we Francji Instytut Montaigne’a opublikował zaskakujący raport pod tytułem Francuski islam jest możliwy, który prawdopodobnie ma na moment załagodzić napięcia w społeczeństwie.

Nawet jeśli w dużej mierze mamy do czynienia z pustymi słowami, które nie znajdują pokrycia w prawie, istnieje jeden szczegół, który nie daje Europie spokoju. Szczegół ten nazywa się nikab, burka lub całkowite zakrywanie ciała i w praktyce jest fragmentem zagadnienia, któremu co roku udaje się wśliznąć do debaty publicznej, choć  jego obecność znalazła już odbicie w postanowieniach legislacyjnych niektórych krajów UE. Przykładem może być niekończąca się dyskusja na temat burkini – temat przewodni minionego lata we Francji. Ostatnie badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii przez YouGov pokazały, że 57% ankietowanych Brytyjczyków opowiedziało się za zakazem noszenia burki. Trzeba jednak powiedzieć, że w wielu krajach europejskich nie wypracowano dotychczas oficjalnego stanowiska w tej sprawie, stąd też widać wyraźną różnicę między państwami będącymi na etapie dyskusji nad zagadnieniem i tymi, które podjęły już kroki prawne w kwestii muzułmańskiego stroju.

Innym źródłem są badania przeprowadzone przez „Generation What?"30 krajach Europy, na grupie osób między 18 a 34 rokiem życia. Zebrano pół miliona opinii sondażowych, które były rozwinięciem zdania: „Zasłonięta burką kobieta na ulicy lub w  pracy…”. W 17 państwach większość respondentów zadeklarowała, że ich to „nie dziwi". Niestety, nie oznacza to jeszcze, że w przyszłości kontynent stanie się bardziej tolerancyjny dla islamskiego stroju.

Story by

Matthieu Amaré

Je viens du sud de la France. J'aime les traditions. Mon père a été traumatisé par Séville 82 contre les Allemands au foot. J'ai du mal avec les Anglais au rugby. J'adore le jambon-beurre. Je n'ai jamais fait Erasmus. Autant vous dire que c'était mal barré. Et pourtant, je suis rédacteur en chef du meilleur magazine sur l'Europe du monde.

Translated from Burqa : l'Europe se dévoile peu à peu