Participate Translate Blank profile picture
Image for Europa czarno to widzi

Europa czarno to widzi

Published on

Translation by:

Agnieszka Fielek

Europejczycy niepokoją się o swoją przyszłość, tak wynika z ostatniego sondażu Eurobarometru. Najnowsze wieści z Brukseli.

Na zachodzie strach, na wschodzie nadzieja?

Ostatni Eurobarometr nie zapowiada lepszego jutra, blisko 50% Europejczyków sądzi, że w najbliższej przyszłości będzie gorzej niż obecnie. Ten skrajny pesymizm dominuje głównie na zachodzie, w "starych" państwach członkowskich, gdzie 56% ankietowanych spodziewa się pogorszenia warunków życia. Tymczasem wśród mieszkańców państw, które wstąpiły do Unii w 2004 roku lub później, ciągle widoczny jest optymizm, aż 59% respondentów przypuszcza, że za 20 lat będzie im się żyło lepiej. Mimo to, prawie 80% mieszkańców całej poszerzonej Unii Europejskiej ocenia, że nierówności społeczne będą się pogłębiać, a 70% sądzi, że coraz trudniej będzie o pracę, mieszkanie, czy dostęp do opieki zdrowotnej.

Mocne wejście Francji

Od poniedziałku Francja oficjalnie przewodniczy Unii Europejskiej. Po odsłonięciu loga, w stylu bardzo… prezydenckim, 3 lipca Francja dała swój pierwszy popis, wielkie show w Parlamencie Europejskim, z prowadzącym, którego nie powstydziłby się żaden telewizyjny program rozrywkowy. Temat dnia - "Kto wyżywi świat?". Oczywiście, że Europa! Dzięki niezużytym funduszom Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), przeżywającej obecnie duży wzrost związany ze skokiem cen produktów żywnościowych, Europa mogłaby zakupić sprzęt rolniczy (europejski) oraz nawozy (europejskie) dla rolników z krajów trzeciego świata. Idea piękna i szlachetna, lecz czy to pomoże im sprzedawać ich własne produkty, to już co innego…

Ustawa telekomunikacyjna: trzy ostrzeżenia w pakiecie?

Po trudnym głosowaniu nad rozporządzeniem o odsyłaniu nielegalnych imigrantów, Parlament Europejski znów będzie poruszał kontrowersyjny temat. W trakcie przyszłotygodniowej sesji plenarnej, głosowania komisji w sprawach przemysłu i trzeciego pakietu telekomunikacyjnego mogą sprawić, że wróci oknem to, co europosłowie wyrzucili drzwiami kilka tygodni wcześniej, podczas głosowania nad przyszłością europejskiego przemysłu kulturalnego. Chodzi o tak zwaną "stopniową karę". Cóż to takiego? Karanie internautów pobierających nielegalne pliki, polegające na trzykrotnym wysyłaniu ostrzeżeń, które dla recydywistów kończy się coraz dłuższym pozbawieniem dostępu do Internetu, mogącym trwać nawet rok. Poza tym, że dla niektórych taka kara nie jest adekwatna do przestępstwa, projekt ten wzbudza niepokój u internautów szczególnie dlatego, że daje dostawcom Internetu pozwolenie na kontrolowanie użytkowników.

Translated from Les Européens broient du noir