Participate Translate Blank profile picture
Image for E-learning: nowy sposób nauki online

E-learning: nowy sposób nauki online

Published on

kultura

Analiza e-learning, nowej metody nauczania języków obcych, z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Kiedy po ukończeniu uniwersytetu zapisałem się na internetowy kurs dla nauczycieli języka włoskiego, zajęcia okazały się koszmarne: techniczne przygotowanie portalu było kiepskie, poziom zaawansowania uczestników kursu zbyt zróżnicowany, zadawanych ćwiczeń nie poleciłbym nawet mojemu 15-letniemu bratu. Po 2 miesiącach zrezygnowałem z e-learningu. Według Komisji Europejskiej "użycie nowych technologii multimedialnych i Internetu ma na celu podniesienie jakości nauczania przez łatwiejszy dostęp do źródeł i usług a także przez zdalną wymianę informacji i współpracę". Joe Hegarty, dyrektor ds marketingu w Intel Innovation Centers twierdzi jednak, że "zwrot został przez KE nadużyty", ponieważ "technologia ta w dzisiejszych czasach jest stosowana we wszystkich nowoczesnych metodach nauki, a nie tylko w przypadku e-learningu".

Co to jest e-learning?

(fot: .Fabio/Flickr)Pomysł nauki języków przez Internet powstał w latach 80. Komputery stawały się powoli coraz bardziej powszechne. Kursy internetowe poprzedził okres interakcyjnych sposobów porozumiewania się jak: pogawędki w chat roomach, wysyłanie wiadomości przez komunikatory internetowe czy rozmowy na listach dyskusyjnych. Po wielu latach badań nad technologią umożliwiającą kontakt nauczyciel-uczniowie (rozwój Learning Management System, specjalnej platformy e-learningowej i wypracowanie jej standardów), obecnie zwraca się uwagę na studenta, metodologię i dydaktykę. Otoczenie ma ogromny wpływ na proces nauki. Tu uczniowie nie są, jak w szkole, pod ciągłą wzajemną obserwacją i nadzorem nauczyciela. Muszą sami kreatywnie zdobywać wiedzę, zmieniać swoje przyzwyczajenia, tworzyć własny styl nauki, który będzie dla nich najdogodniejszy.

Boję się, że bez działania grupowego zmniejszamy kreatywność i współpracę.

Portale społecznościowe i gwałtowny rozwój aplikacji interaktywnych 2.0 są siłą napędową, z którą trzeba się liczyć. Współczesne badania podkreślają "jednoczący" charakter e-learningu, który nie hamuje kreatywności oraz inspirujących relacji podczas pracy w grupie. Anna Kirah wychowywała się w Japonii, Tajwanie, Chinach, Stanach Zjednoczonych i wie co znaczy widzieć świat z różnych perspektyw. "Indywidualny tok nauczania może być efektywny podczas nauki tylko wtedy, kiedy zdobyte umiejętności mogą być zastosowane podczas pracy zespołowej i wymiany myśli. Boję się, że bez działania grupowego zmniejszamy kreatywność i współpracę."

E-learning w Niemczech

Specjalna platforma e-learningowa na Uniwersytecie w Ruhr, Bochum, pozwala nauczycielom na umieszczanie tam swoich wykładów, istnieje możliwość ściągania ćwiczeń i materiałów w różnych formatach - w tym plików wideo i audio. Studenci mogą też zapisywać swoje prace ustne i pisemne na Blackboard Academics (platforma uniwersytecka, na której publikowane są wykłady, ćwiczenia etc. - przypis tłumacza) oraz dyskutować na ich temat. Na przykład, na początku zajęć z języka duńskiego studenci samodzielnie tworzą stronę WWW na Blackboard po to, by się w tym języku przedstawić. Z biegiem czasu strona jest rozbudowywana. Wszystkie błędy są poprawiane on-line, studenci dostają wskazówki i w ten sposób doskonalą swoje umiejętności, koledzy mogą śledzić nawzajem swoje wyniki. "Największą zaletą e-learning jest możliwość ustalania samemu czasu nauki, wymiany pomysłów między studentami a nauczycielami i dostęp do różnego rodzaju plików" twierdzi Nicola Jordan, szwedzka nauczycielka na Uniwersytecie w Ruhr. Mimo to jest zdania, że "nawet najlepszy program e-learningu nie jest w stanie zastąpić nauki z fizyczną obecnością nauczyciela. Wykłady nadal są ważną częścią naszego życia i mają kluczowe znaczenie podczas nauki języka". Jej duński kolega Hendrik Neukäter dodaje: "Komunikacja za pomocą mediów nie może zastąpić prawdziwego kontaktu, ponieważ przekaz emocji, bardzo ważny w nauce języka, jest tam zmniejszony".

E-learning jest atrakcyjny, ponieważ każdy sam ustala swój czas "odpowiedzi przy tablicy". "Uczenie się metodą e-learningu jest efektywne wtedy, kiedy różni się od sytuacji w klasie. Na przykład, gdy czytamy głośno tekst, słyszymy swoją wymowę i chcemy podzielić się naszymi umiejętnościami językowymi z innymi studentami" wyjaśnia Neukäter. Profesor Michael Kerres, przewodniczący Zarządu Edukacji i Mediów na Uniwersytecie Duisburg-Essen przewiduje wzrost zainteresowania nauką on-line: "E-learning jest coraz bardziej popularny, nawet jeśli zainteresowanie tą metodą nie jest obecnie tak duże jak przypuszczaliśmy". W jego życiu e-learning ma ogromne znaczenie: "Sam używam Internetu do śledzenia na bieżąco rozwoju wiedzy w mojej dziedzinie, dzielenia się uwagami z kolegami czy nawet do blogowania. Dziś e-learning to używanie wszystkich cyfrowych mediów do zbierania informacji, komunikacji, nauki i edukacji".

Świadomość wyboru

Dla osiągnięcia sukcesu w nauce języka motywacja ma kluczowe znaczenie. Nauczyciel stanowczy, energiczny i trochę szalony, który jest w stanie zdyscyplinować grupę jednocześnie wypisując na tablicy mnóstwo zwrotów inspiruje studentów. Jednak możliwość spokojnego wysłuchania wykładu i eliminowanie stresu przy powtarzaniu trudnych wyrażeń ma swój urok. Podsumowując, nauka języków przy pomocy e-learningu jest zarówno zabawą jak i stwarza nieskończenie wiele możliwości. Potrzeba tylko czasu i przyjaznych relacji z obu stron by wybrać najlepszy sposób.

Translated from E-learning: a new way to learn languages online