Participate Translate Blank profile picture
Image for Czyńcie miłość, nie wojnę

Czyńcie miłość, nie wojnę

Published on

Wieża BabelSpołeczeństwo

Historie kochanków z wojną w tle są tematem niezliczonych książek i filmów. Dlaczego miłość i wojna fascynują i tak często występują razem?

Może dlatego, że w przypadku jednej i drugiej wszystko jest dozwolone? (ang. „all’s fair in love and war”, hiszp. „en el amor como en la guerra todo vale”, niem. in der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt”)

Bardzo łatwo znaleźć powód i wypowiedzieć komuś wojnę (niem. „jemandem den Krieg erklären”) i w stanie wojny pozostać (fr. „être en guerre ouverte avec quelqu'un”). Należy jednak pamiętać, że „kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie”, więc może lepiej „zapalić fajkę pokoju” (fr. „fumer le calumet de la paix”) i żyć o miłości i świeżej wodzie? (fr. „vivre d'amour et d'eau fraîche”)

Niestety tu również spotykamy element ryzyka, bo miłość jest ślepa (fr. „l’amour est aveugle”, ang. „Love is blind”) Poza tym ciągnie za sobą problem zdrady (fr. „l'amour est un jeu où vous trichez toujours”, ang. „love is a game in which one always cheats.”)

Dlatego w miłości i nie tylko, należy działać lojalnie (fr. „faire de bonne guerre”), wtedy wszystko będzie dobrze. Więc: Czyńcie miłość, nie wojnę/Make love not war/Faites l’amour et pas la guerre/ Haceis el amor y no la guerra!