Participate Translate Blank profile picture
Image for Czym do licha jest Unia Europejska?

Czym do licha jest Unia Europejska?

Published on

Ludzie często uważają, że UE to NOP – Niezidentyfikowany Obiekt Polityczny. Zobaczmy jak jest naprawdę.

UE nie jest drużyną piłkarską

Deputowani nie powstają w rytm „meksykańskiej fali” na sali obrad.

Unia nie nakazuje swoim pracownikom zakładać krótkich spodenek do pracy, nie zajmuje się sprzedażą koszulek i nie nakłada praw autorskich na zdjęcia swoich komisarzy. Nie posiada również oficjalnego hymnu ani nie sprzedaje praw autorskich dla Canal+ czy Das Erste. Kiedy jej członkowie są zgodni, nie składa dziękczynnej ofiary Matce Boskiej, ani jej deputowani nie wiwatują jak w meksykańskiej fali na sali obrad. A gdy nachodzi kryzys, Przewodniczący Komisji nie bije nikogo głową w brzuch. Pomimo to, socjalistka Margot Wallström, Komisarz do spraw Komunikacji, lubi stwierdzenie, że UE mogłaby się określać jako drużyna piłkarska: Zjednoczone Rozwiązania (Solutions United).

UE nie jest związkiem zawodowym

Urzędnicy UE nie przemierzają Europy, aby negocjować z przedsiębiorcami wysokość zarobków, wymiar urlopu na żądanie czy zawartość paczek pod choinkę. Nie dają lekcji z zakresu szkoleń ani nie pracują w trybie zgromadzenia. Pierwszego maja nie emitują komunikatu, ale za to - tak jak wszyscy - zostają w domach. Zgodnie z powyższym, pewne jest zatem, że obecny Przewodniczący Komisji Europejskiej, konserwatysta Durão Barroso, w swojej młodości był zagorzałym lewicowcem, obrońcą praw robotników.

UE nie jest samorządnym państwem

Nie ma ustroju federalnego ani centralistycznego.

UE nie posiada konstytucji spisanej ani opartej na prawie zwyczajowym. Jej kompetencje ograniczają się do tych, które zostały dobrowolnie przekazane przez suwerenne państwa członkowskie. UE nie posiada terytorium do obrony. Nie ma ustroju federalnego ani centralistycznego, nie dysponuje wojskiem, własną policją czy służbami specjalnymi, a 24 grudnia Durão Barroso nie wygłasza w Euronews TV łzawego orędzia na temat rodziny, usadowiony w fotelu pałacu, którego Historia liczyłaby ponad 15 lat. Pomimo, że czasem występuje i mówi, że jesteśmy „Imperium”.

UE nie jest również ONG, a jej członkowie nie są wolontariuszami.

Mimo, że UE przeznacza bardzo dużo pieniędzy na działalność społeczną, kulturalną i gospodarczą, nie licząc przy tym na żadne korzyści, jej członkowie nie są wolontariuszami, a jej kasa nie jest zasilana dotacjami z innych organów ani darowiznami od filantropów. Na ogół, jej wysocy urzędnicy nie oszczędzają na podróżach samolotami. Wreszcie, organizacje pozarządowe nie podlegają rządowi, podczas gdy UE podlega, została bowiem stworzona z inicjatywy rządów narodowych.

Czy ktoś mi powie czym jest UE?

Jest to jedyny w swoim rodzaju związek gospodarczo-polityczny 27 demokratycznych państw europejskich. Celem unii jest zagwarantować pokój, dobrobyt i wolność dla 495 milionów obywateli w sprawiedliwszym i bezpieczniejszym świecie. Aby tego wszystkiego dokonać, kraje UE stworzyły cały szereg instytucji, które mają nią kierować i ustanawiać jej prawodawstwo. Te najważniejsze to: Parlament Europejski (reprezentuje obywateli Europy), Rada Unii Europejskiej (reprezentuje rządy narodowe) oraz Komisja Europejska (reprezentuje ogólny interes UE).

Translated from ¿Qué demonios es la Unión Europea?