Participate Translate Blank profile picture

Czy ETA wykorzysta Kosowo?

Published on

Polityka

Unia Europejska przychyla się do postulatów niepodległościowych Kosowa, idąc tym samym na rękę terrorystom z ETA. W tym samym czasie Romano Prodi pokazuje swoje szowinistyczne oblicze, a Słowenia wzywa do dialogu międzykulturowego.

Miembros de la banda terrorista ETA (foto kontrainformatu/Flickr)Członkowie terrorystycznej organizacji ETA (kontrainformatu/Flickr)

5. stycznia hiszpańscy terroryści z ETA oświadczyli, że wzorując się na sytuacji w Kosowie ponownie wezwą Basków do walki o niepodległość. Jak powszechnie wiadomo słowo walczyć, oznacza dla nich strzały i podkładanie bomb. 28. stycznia Unia Europejska przyjmie wspólne stanowisko w sprawie możliwości powstania państwa Kosowo. Nie wzięto jednak pod uwagę konsekwencji jakie może to za sobą pociągnąć. Całkiem możliwe, że ruchy niepodległościowe, pokojowe lub nie, w państwach takich jak Hiszpania, Rumunia, czy Belgia poczują się w pełni praw do nasilania ruchów dążących do rozłamu. W obliczu takiej perspektywy, trudno powiedzieć żeby unijne autorytety rzeczywiście zastanowiły się nad złożonością problemu.

Prodi: rywalizacja hiszpańsko-włoska

Romano Prodi en televisión (Foto, enrico maioli/flickr)

Romano Prodi w telewizji (enrico maioli/flickr)

Romano Prodi, były przewodniczący Komisji Europejskiej i obecny Premier Włoch, od ponad tygodnia publicznie kwestionuje statystyki podane przez Eurostat, według których PKB na mieszkańca Hiszpanii (105% średniej europejskiej) przewyższył PKB Włoch (103%). W przypływie nacjonalistycznego szowinizmu Prodi, profesor ekonomii, utrzymuje, że liczby są błędne, czego nie powiedział nigdy będąc przewodniczącym Komisji. Dużo lepiej by było, gdyby poradził Hiszpanii żeby postarała się naśladować Włochy i poszła drogą dywersyfikacji. Wzrost hiszpańskiego PKB jest bowiem bardzo delikatny, a dwa główne sektory ekonomii - turystyka i budownictwo koncentrują 22% przychodu krajowego.

Odzyskać Bałtyk

Costa de Grundvik, en el Báltico (Foto, willi_hybrid/Flickr)

Wybrzeże Grundvik, morze Bałtyckie (willi_hybrid/Flickr)

Ekosystem morza Bałtyckiego w ostatnich dziesięcioleciach uległ znacznemu osłabieniu. 4. stycznia, w celu odzyskania dawnej równowagi naturalnej, UE przyznała 27 milionów euro na projekty badawcze, których celem jest ustalenie związków między szkodami dla środowiska naturalnego, a działalnością przemysłu. Kraje, które biorą udział w projekcie to: Niemcy, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i Federacja Rosyjska.

2008, europejski rok dialogu międzykulturowego

Jordi Savall, el embajador del Año Europeo (Foto, UE)

Jordi Savall, ambasador Roku Europejskiego (Fot.: UE)

8. stycznia Słoweńska Prezydencja ogłosi rok 2008 "europejskim rokiem dialogu międzykulturowego". Według Eurobarometru dwie trzecie ankietowanych europejczyków oświadcza, że codziennie ma kontakt z osobami o odmiennej rasie, narodowości lub wyznającymi inną religię. 30% z nich nie postrzega tej sytuacji jako coś pozytywnego. W programie ma znaleźć się wiele debat, konferencji i demonstracyjnych spotkań nastawionych na szeroko zakrojoną komunikację. Nie ma jednak mowy o innowacyjnych inicjatywach na polu wymiany profesjonalnej, kulturalnej lub ekumenicznej na poziomie europejskim.

Translated from ETA se aprovecha de Kosovo