Participate Translate Blank profile picture
Image for Co to, do licha, jest ten Comenius?

Co to, do licha, jest ten Comenius?

Published on

Translation by:

Default profile picture Olga Kolińska

SpołeczeństwoPolityka

Program Comenius działa od 1995 roku na rzecz wzmocnienia jakości edukacji dziecięcej, podstawowej i średniej w wymiarze europejskim oraz na rzecz poprawy mobilności uczniów i kadry nauczycielskiej z różnych państw europejskich.

Comenius był znaczącym czeskim teologiem, filozofem i pedagogiem. Jego imię służy obecnie za nazwę programu, który dzięki swojej działalności pomógł już ponad 35 tysiącom europejskich szkół oraz ok. 3 milionom nauczycieli i uczniów z całej Europy od momentu powstania w 1995 roku. Inicjatywa ta wspiera wymianę uczniów i kadry nauczycielskiej, organizuje kursy doskonalenia zawodowego dla pedagogów oraz staże dla przyszłych nauczycieli. Ponadto dzięki partnerskiej współpracy ośrodków szkolnych Comenius, dąży do zjednoczenia rozmaitych placówek edukacyjnych z różnych krajów poprzez realizację wspólnych projektów. Z pomocą instytucji Comenius Regio idea ulepszania nauczania poprzez europejskie wymiany dociera także do organizacji lokalnych i regionalnych o charakterze edukacyjnym.

Za pośrednictwem tych instytucji doprowadzono do końca różnego typu inicjatywy, takie jak badania środowiska społeczno-kulturowego i metod pobudzających kreatywność, integracja społeczna, użycie nowoczesnych technologii, seminaria, konferencje, szkoły letnie, wymiany doświadczeń, uwrażliwianie otoczenia na problemy rasizmu i przemocy oraz publikacje na ten temat.

Cele Programu Comenius

- mobilność uczniów i nauczycieli i, wskutek tego, integracja na poziomie europejskim

- współpraca placówek edukacyjnych z różnych krajów, mająca na celu podsycanie wymiany myśli oraz kształtowanie zbiorowej świadomości pedagogów

- nauka i doskonalenie znajomości języków obcych

- szacunek dla wielokulturowości i różnorodności

- rozwój zdolności uczestników - zarówno uczniów, jak i nauczycieli

-wprowadzanie i rozwój innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych za pomocą programu e-learningowego znanego jako eTwinning

- kształtowanie kadry nauczycielskiej, jak również poprawa metod zarządzania placówkami edukacyjnymi.

Translated from Qué demonios es el programa Comenius