Participate Translate Blank profile picture
Image for Chrońmy naszą żywność. Unia i jej strategia ochrony żywności

Chrońmy naszą żywność. Unia i jej strategia ochrony żywności

Published on

Wiedeń

Autor: Daniel Spichtinger Tłumaczenie: Magdalena Labus Prawie każdego dnia media informują nas o zdrowych i niezdrowych nawykach żywieniowych (czy np. o wzroście liczby otyłych osób w Europie) oraz o zagrożeniach w branży żywieniowej. Obecnie Unia jest największym importerem, ale również eksporterem artykułów spożywczych, a zatem globalny handel żywnością ma realne oddziaływania na nas wszystkich.

A zatem skażone mleko z Chin może mieć wpływ na jakość holenderskich ciastek. Jednocześnie powinniśmy brać pod uwagę szkodliwy wpływ transportu na środowisko naturalne, więc organizacje ekologiczne namawiają do kupowania lokalnych produktów. Powyższe problemy powodują często spadek zaufania do produktów żywnościowych w wielu krajach.

W Unii powstało kilka organizacji zajmujących się tą problematyką. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), mający swoją siedzibę we włoskim mieście Parma (a gdzieżby indziej?), dostarcza niezależne naukowe ekspertyzy i szacuje ryzyko. Duża część działalności EFSA obejmuje konkretne zapytania Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich. Wyniki pracy Urzędu są następnie do dyspozycji polityków.

W obrębie 7-go Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) Unia wspiera ponadto międzynarodowe konsorcja z europejskich uniwersytetów, laboratoriów naukowych, a także przedsiębiorców (włączając małe i średnie przedsiębiorstwa) w celu przeprowadzania badań nad bezpieczeństwem żywności. Przykładem jest projekt MoniQA łaczy 33 organizacje z całego świata, aby pomagać producentom żywności, sprzedawcom i urzędom w spełnianiu wymagań zglobalizowanej gospodarki żywnościowej.

Wspomniani działacze spotkali się na pierwszym „Food Science Day“ obchodzonym 18-go listopada 2009 w Brukseli. Około stu uczestników omawiało aspekty z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia i ryzyka w odniesieniu do żywności. Mówcami byli między innymi przedstawiciele Komisji i Parlamentu Europejskigo, jak również reprezentanci konsumentów i przemysłu. Organizatorem „Food Science Day” był CommNet, nieformalna sieć komunikacyjna zajmująca się organizacją projektów unijnych w zakresie żywienia.

Więcej informacji na temat „Unii i jej strategia ochrony żywności”:

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)http://www.efsa.europa.eu/

Projekt MoniQA: www.moniqa.org

CommNet i europejski Food Science Day: www.commnet.eu