Participate Translate Blank profile picture
Image for Była sobie m@łpa...

Była sobie m@łpa...

Published on

Translation by:

Default profile picture magorzata padysz

Ogonek delikatnie obwodzi zamaszyste a, tak jakby chciał je ochronić przed innymi znakami. Niewątpliwie @ jest najbardziej eleganckim znakiem naszej klawiatury.

A do tego odniosło już duży sukces. Od kiedy amerykański programista oraz wynalazca e-mail, Ray Tomlinson, użył je do oznaczenia adresów mailowych, @ stanowi symbol Internetu. Stało się synonimem przyszłości, choć ma już czterysta lat na karku!

W XVI wieku hiszpańscy kupcy użwali je aby określić jednostkę miary Aeroba, która odpowiada około dziesięciu kilogramom. Słowo wywodzi się z Arabskiego Ar-roub, co oznacza "ćwiartka". Do dziś w Hiszpanii oraz we Francji @ nazywa się Arroba i Arrobase.

Angielscy kupcy również używali znaku @. Gdy oferowali 4 apples @ 20 cent @ zastępowało at, czyli angielskie słowo "za". Brytyjczycy nazwali więc symbol mailowy at.

Inne języki określiły @ pieszczotliwymi nazwami zwierząt. Polacy nazywają je małpą. Holendrzy "małpą z ogonkiem" (apenstaartje). W Niemczech przeobraziła się w Klammeraffe, czyli "małpę spinaczową".

A co z resztą Europy? Finowie adresują swoje maile ogonami kotów (kissanhäntä). Schwedzi używają trąb (snabel-a,/i>), Wlosi ślimaków (chiocciola), a Węgrzy robaków (kukac).

Jedynie w hebrajskim @ jest "strudlem": literka stanowi nadzienie, a zakrętas wokół jest ciastem. No to smacznego!

Translated from Die Geburt des Klammer@ffen