Participate Translate Blank profile picture
Image for Bezrobocie w Europie

Bezrobocie w Europie

Published on

Translation by:

Marysia Amribd

Polityka

Z powodu kryzysu finansowego bezrobocie ponownie staje się jednym z najpoważniejszych problemów w Europie. Wyniki badań Eurostatu.

Światowy kryzys na rynku kredytowym nie oszczędza Europy. W 2007 roku w 24 państwach Unii, zwłaszcza w krajach Europy Wschodniej zarejestrowano spadek bezrobocia. W 2008 roku państwa o stałym wzroście, takie jak Irlandia zarejestrowały jego wzrost, podczas gdy w państwach takich jak Niemcy czy Francja bezrobocie wzrosło tylko trochę. Różnice te wyjaśniają takie czynniki, jak długość urlopów macierzyńskich, późne wejście na rynek pracy czy dyskryminacje.

Translated from Le chômage en Europe