Participate Translate Blank profile picture
Image for Bestialstwo!

Bestialstwo!

Published on

Translation by:

Default profile picture jakub perliski

Kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych osiągała właśnie swoje apogeum, choć rozgrywała się na dość niskim poziomie: liberalni Demokraci wytykali pobożnym Republikanom ich wybryki seksualne, oskarżenia o "bestiality" zalewały Waszyngton. Termin ten, daleki od określania dzikiego charakteru rywalizacji wyborczej, stanowił w wersji oryginalnej aluzję do kontaktów seksualnych ze zwierzętami, w języku francuskim i polskim określanych mianem "zoofilii". Znajoma z Irlandii spytała mnie wówczas - "jak zatem po francusku nazywa się ludzi którzy lubią chodzić do zoo?".

Translated from Bête