Participate Translate Blank profile picture
Image for 99% europejskich firm to MSP

99% europejskich firm to MSP

Published on

Story by

Default profile picture Fanette

Translation by:

Default profile picture Kasia Kowalczyk

Polityka

Logo „Enterprise Europe Network” zaczyna być znane wśród przedsiębiorców. Ale EEN to nie żaden sponsor czy firma międzynarodowa, a sieć utworzona przez Komisję Europejską.

„Enterprises Europe Network” (EEN), która została uruchomiona 1-go stycznia 2008 roku przez Komisję Europejską to sieć pomagająca małym i średnim przedsiębiorstwom. Małe firmy stanowią 99% przedsiębiorstw w UE i zatrudnionych w nich jest 66% społeczeństwa. Są one obecne we wszystkich krajach Unii, jednak szczególnie wiele jest ich w Czechach i w Portugalii, gdzie na 1000 mieszkańców przypada ich ponad 80. Jednak co dziwne, MSP wytwarzają 57% VAT-u w Unii. Dlatego też unijne instytucje rozpoczęły szeroko zakrojony program, w którego skład wchodzi między innymi utworzenie tej sieci bezpośredniego wsparcia.

Jak UE może pomóc MSP ?

Konsorcja MSP istnieją we wszystkich regionach krajów Unii, często znajdują się w regionalnych izbach handlowych czy przemysłowych. Przez słówko „konsorcjum” należy po prostu rozumieć grupy profesjonalistów z różnych dziedzin, którzy zapewniają kompleksową pomoc przedsiębiorstwom. Praca grup specjalistów polega na pokierowanie firmami w działaniach związanych z Unią - według przeprowadzonych badań 82% właścicieli firm nie wiedziało, do kogo zwrócić się z pytaniami związanymi z Unią Europejską. Pytania mogą dotyczyć prawodawstwa czy funduszy przeznaczonych dla przedsiębiorstw, o których jednak właściciele nie są poinformowani, albo nie wiedzą, jak wygląda procedura ich zdobycia. Dlatego też mogą oni przez e-mail lub telefonicznie skontaktować się z członkiem konsorcjum EEN i zadać mu pytania. Pracownicy EEN są również w stanie pomóc firmom, które chciałyby się rozwinąć na poziomie europejskim: oferują pomoc w znalezieniu partnerów handlowych czy technologicznych. Adresy wszystkich konsorcjów EEN znajdują się na stronie Komisji (The network in your country), a ich usługi są początkowo bezpłatne.

Story by

Translated from 99 % des entreprises européennes sont des PME