Participate Translate Blank profile picture
Image for  5 milionów młodych bezrobotnych w Europie

5 milionów młodych bezrobotnych w Europie

Published on

Story by

Jane Mery

Translation by:

Default profile picture Kasia Kowalczyk

Światowy kryzys finansowy wpłynął na bezrobocie w Europie. Na początku 2009 roku 18,3% młodych poniżej 25 roku życia pozostawało bez pracy. Współczynnik ten nie przestaje rosnąć od początku 2008 roku.

Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, opublikował na początku lata wyniki badań przeprowadzonych w pierwszej połowie 2009 roku, według których stopa bezrobocia młodych wzrosła we wszystkich krajach członkowskich oprócz Bułgarii. Najszybciej rośnie ona wśród osób poniżej 25 roku życia. „Pomiędzy pierwszym trymestrem 2008 roku a pierwszym trymestrem 2009 stopa bezrobocia wśród młodych wzrosła w Unii o 3,7 punktów procentowych, a ogólna stopa zwiększyła się o 1,5%”. – precyzują specjaliści.

„Największy wzrost zaobserwowano na Łotwie (z 11% do 28,2%), w Estonii (z 7,6% do 24%) oraz na Litwie (z 9,5% do 23,6%). Najmniejszy odnotowano w Niemczech (z 10,2% do 10,5%) oraz w Polsce (z 17,8% do 18,2%).

W pierwszej połowie 2009 roku najbardziej ucierpiały te kraje, które najpóźniej weszły do Unii Europejskiej. Przyjrzyjmy się bliżej statystykom dotyczącym ogólnego bezrobocia… na pierwszym miejscu jest Hiszpania, na ostatnim – Holandia.

„Największą rozbieżność między bezrobociem ogólnym a bezrobociem młodych stwierdzono we Włoszech (współczynnik bezrobocia młodych wyniósł 24,9%, a ogólnego – 7,4%), w Hiszpanii (33,6% i 16,5%) oraz w Szwecji (24,2% i 7,7%). Najmniejszą odnotowano w Niemczech (10,5% i 7,4%), Holandii (6,0% i 2,9%) oraz w Danii (8,9% i 4,7%)”.

Bezrobocie nieubłaganie rośnie… Jednak przed trzy lata, aż do 2008 roku bezrobocie młodych bez przerwy malało.

Story by

Translated from 5 millions de jeunes chômeurs en Europe