Participate Translate Blank profile picture

10. Letnia Szkoła Wyszehradzka - rekrutacja trwa do 31 marca 2011

Published on

Zapraszamy studentów/ki, doktorantów/ki i osoby, które rozpoczęły już pracę zawodową do udziału w Letniej Szkole Wyszehradzkiej, której jubileuszowa, dziesiąta edycja realizowana będzie w Krakowie w dniach 8 – 16 lipca 2011 roku.

Letnia Szkoła Wyszehradzka jest międzynarodowym interdyscyplinarnym programem edukacyjnym Stowarzyszenia Willa Decjusza, realizowanym we współpracy z Fundacją Cracovia Expres – Centrum Węgierskim w Krakowie, Stowarzyszeniem Spraw Międzynarodowych w Pradze, Centrum Badań Etniczności i Kultury w Bratysławie i Instytutem Euroregio Ukraine w Kijowie, adresowanym do młodych osób z Czech, Polski, Słowacji, Węgier i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Letnia Szkoła Wyszehradzka jest międzynarodowym interdyscyplinarnym programem edukacyjnym Stowarzyszenia Willa Decjusza, realizowanym we współpracy z Fundacją Cracovia Expres – Centrum Węgierskim w Krakowie, Stowarzyszeniem Spraw Międzynarodowych w Pradze, Centrum Badań Etniczności i Kultury w Bratysławie i Instytutem Euroregio Ukraine w Kijowie, adresowanym do młodych osób z Czech, Polski, Słowacji, Węgier i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

szkola-wyszehradzka.JPG Kolejne edycje Letniej Szkoły Wyszehradzkiej podejmują najbardziej aktualne tematy z punktu widzenia funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej i Europy, rozważane w kontekście zagadnień o charakterze globalnym. Program Szkoły realizowany jest w formie wykładów, debat, seminariów, warsztatów, prowadzonych przez międzynarodowy zespół ekspertów z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i kulturalnego.

Większość zajęć prowadzona jest w Willi Decjusza, zabytkowym zespole pałacowo-parkowym na Woli Justowskiej w Krakowie, ale każdego roku osoby uczestniczące w Letniej Szkole odbywają również wizyty studyjne w innych miejscach Krakowa i Małopolski, umożliwiających poznanie wybranych elementów regionalnego i ogólnopolskiego dziedzictwa kulturowego.

W poprzednich edycjach uczestniczyło blisko 450 osób z krajów Grupy Wyszehradzkiej i ponad 20 innych krajów głównie Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W związku z jubileuszowym charakterem tegorocznej edycji Letniej Szkoły Wyszehradzkiej do udziału w jej programie została zaproszona 40-osobowa grupa tzw. alumnów - wyłoniona spośród absolwentów poprzednich edycji, którzy wezmą udział w tygodniowym warsztacie (3 – 10 lipca), realizowanym w zaproponowanej formie i koncentrującym się na zagadnieniach wcześniej przez nich wskazanych jako najbardziej interesujące w kontekście problematyki wpisanej w ideę Letniej Szkoły Wyszehradzkiej.

szkola-wyszehradzka2.JPG W dniach 8-10 absolwenci spotkają się w Will Decjusza z 50-oma osobami zakwalifikowanymi do tegorocznej „regularnej” Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. Wspólnie uczestniczyć będą w otwartym dwudniowym seminarium, indywidualnie kształtując program i formę odbywanych zajęć. Spotkanie to uświetni uroczysty wieloetniczny Koncert Wyszehradzki.

Wśród najważniejszych tematów zaproponowanych uczestnikom 10. Letniej Szkoły znajdą się najbardziej aktualne wyzwania społeczne, polityczne i ekonomiczne, a wśród nich: polskie Przewodnictwo w Radzie UE z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń czeskich i węgierskich, 20-lecie Grupy Wyszehradzkiej – podsumowanie i ocena jej funkcjonowania, perspektywy współpracy wyszehradzkiej, budżet UE i jego konsekwencje dla rozwoju regionalnego tej części Europy, perspektywiczna ocena transformacji społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych w regionie i poszczególnych krajach, Partnerstwo Wschodnie, bezpieczeństwo energetyczne w regionie, udział krajów regionu w misjach stabilizacyjnych, dyplomacja kulturalna, zmiany demograficzne związane z nowymi zjawiskami migracyjnymi, kształtowanie się społeczeństw wielokulturowych a nowe fale ekstremizmu w regionie, „zagarnięcie Europy” przez prawicę, nowe pokolenie inteligencji zaangażowanej społecznie, a także zagadnienia tożsamości i odrębności kulturowej, rola i miejsce mediów we współczesnym świecie, kultura współczesna Polski i krajów sąsiadujących. Ważnym punktem programu będzie inauguracja Szkoły poświęcona Przewodnictwu Polski w Radzie Unii Europejskiej. Niezwykle ważne będzie uwzględnienie wcześniejszych doświadczeń, priorytetów, konkluzji i specyfiki perspektywy naszych partnerów w ramach tzw. Prezydencji: czeskiej i węgierskiej. W debacie wezmą udział Ambasadorowie Czech, Słowacji, Węgier, oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Udział w Letniej Szkole Wyszehradzkiej jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszt podróży do i z Krakowa, koszt własnego ubezpieczenia i opłatę rejestracyjną.

Zapraszamy do składania aplikacji, termin nadsyłania dokumentów to 31 marca 2011. Informacje o warunkach uczestnictwa i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Stowarzyszenia Willa Decjusza: www.villa.org.pl

Koordynacja projektu: Anna Kowalska, Jadwiga Figiel-Stoch, Katarzyna Renes

Rekrutacja: Katarzyna Renes - kasiarenes@villa.org.pl

Organizator: Stowarzyszenie Willa Decjusza – www.villa.org.pl

Sponsor strategiczny: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki; Sponsorzy: BP Europe SE, Siemens Sp. z o.o., Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice Sp. z o.o.