Participate Translate Blank profile picture
Image for A holnap pedagógusa ma

A holnap pedagógusa ma

Published on

Budapest

Az életpályamodell bevezetésével szép lesz a pedagógusok élete – a kormány legalábbis így nyilatkozott. De várjuk meg, mi sül ki Hofmann Rózsa kemencéjében.

Sok minden változik mostanában, de nem minden kap egyformán nagy visszhangot. A magyar pedagógusok ritkán hallatják hangjukat, és ez most is így van, holott sokaknak igen nyomós okai lennének erre. Röviden áttekintjük, pontosan mik is ezek.

Bérváltozások

Az alapbérek emelkednek, ráadásul a mindenkori minimálbértől teszik őket függővé, így annak emelése értelemszerűen a tanárok fizetésének emelkedésével kellene,  hogy járjon.  A tanárok fizetése utoljára a Medgyessy-kormány idején emelkedett, ebből is látszik, hogy ez nem egy olyan szakma, amit az emberek a magas kereset reményében választanak. Sokakat sajnos el is tántorít az alacsony életszínvonal riogató képe. Így, ha másra nem is, arra jó lehet az összes változás pozitív kommunikálása, hogy ha nem is hozza meg az egyetemre jelentkezők kedvét,  legalább nem veszi el. 

forrás: index.hu

Munkaidő

A tanárok munkaideje mindenképpen nőni fog, már csak azért is, mert a tanulóknak mostantól fogva délután négy óráig kötelező az iskolában maradniuk, ami természetesen a pedagógusok jelenlétét is igényli. Az idáig viszonylag rugalmas pedagógus munkaidő is bebetonozódik, annak ellenére, hogy a tanárok többsége eddig is munkával töltötte a tanórákon kívüli idejét is. A hétvégi kirándulásokért, a színházlátogatásokért, valamint a sokszor késő estig elhúzódó iskolai rendezvényekért (amiken a megjelenés "kötelezően választható") nem minden esetben kaptak pénzt.  Nagyon sok tanár a tehetséggondozó szakköröket is külön járadék nélkül tartja.

Túlóra

A túlóra eddig a pedagógusok legnagyobb bérkiegészítése volt. Ahányszor csak idejük, órarendjük, valamint végzettségük  és szakmai besorolásuk engedte túlórázással tudták növelni a fizetésüket, amelyeket viszonylag jól megfizettek. Továbbra is lehetőségük lesz erre, de csak megszabott keretek között, kötött óraszámban (naponta maximum kettő, hetente maximum hat órában). Mivel azonban mostantól kezdve fizetés nem jár a túlóráért, a tanárok valószínűleg nem sietnek majd élni ezzel a lehetőséggel. Így az a tanár, aki már legalább húsz éve tanít, ezáltal az órabére jelentősen magasabb, mint egy pályakezdőnek, igen jelentős kieséssel számolhat a béremelés ellenére is. A kormány.hu szerint ez rendezi az idáig kaotikus helyzetet, és nem hagyja, hogy az üres állásokat túlórázásokkal pótolják. Ennek veszélye azonban továbbra is fennállhat, hiszen a helyettesítéseket továbbra is meg kell oldani, csak ezek már nem fizetéskötelesek. Így a pedagógus továbbra azt a munkát végzi majd, amit eddig – mostantól azonban ingyen.

forrás: kormány.hu

Bérkiegészítések

Mióta a KLIK (Klebersbelg Intézményfenntartó Központ) kezeli a tanárok kifizetését, a cafetériák a legtöbb helyen ismeretlen fogalommá, vagy édes emlékké redukálódtak. A jövőben ez még több helyen következik majd be, az új bérek bevezetésével ugyanis ezt is hivatalosan eltörlik. Ha az étkezési utalványhoz az eddig fizetett bérlet árát is hozzáadjuk,  az így kieső összeg havi tízezer forintnál is nagyobb lesz. Emellett megszűnik a kétszakos tanároknak járó pótlék, és a kerületi tantárgygondozók bérkiegészítése is kérdésessé vált.

Szumma-szummárum

Az új munkaidő gyakorlatilag megegyezik a pedagógusok idáig ténylegesen, túlórákkal együtt számított munkaidejével, a fizetések azonban sok esetben csökkennek. A pedagógusok kilátásba helyezett kötelező vizsgája emellett akár a 15 éve pályán lévő szakember állásába is kerülhet, ha az illetőnek éppen rossz napja van, tekintet nélkül arra, hogy a tanárok is emberek, akik felelősségteljes munkát végeznek, általában korán sem a megérdemelt megbecsüléssel. Hogy az évek óta tanító pedagógusoknak is le kell-e tenniük a vizsgát, egyelőre még kérdéses.

Hogy ez a rendszer mennyire válik be, még a jövő zenéje. Jelen pillanatban a szakszervezet felmérést végez egy esetleges munkabeszüntetés kilátásba helyezésével kapcsolatban. A körülményeket figyelembe véve a sztrájk nem lenne meglepő,  a reakció azonban késve jön;  a tervezet már jó ideje nyilvános, de a tanárok sokáig reménykedtek, hogy számukra pozitív irányba módosítják.

Így a papíron meglévő béremelés nem ilyen fekete-fehér. A hírek alapján viszont már mindenki tudhatja, hogy a költségvetési hiány növekedésének nagy részét a pedagógus bérének emelése teszi ki. A fő, hogy még van ember, aki vállalja, hogy önként lép be az oktatás nagyon sűrű dzsungelébe...