Participate Translate Blank profile picture
Image for Zwolnij z fast foodem

Zwolnij z fast foodem

Published on

Społeczeństwo

Nadwaga i otyłość stały się wielkimi problemami współczesnej Europy. Ponad połowa dorosłych mieszkańców krajów Unii Europejskiej ma nadwagę, a około 30% cierpi na otyłość.

Przyczynami tak niepokojącego stanu rzeczy są głównie złe nawyki żywieniowe i brak ruchu. Ilość zgonów spowodowana nadwagą i otyłością przekracza ilość zgonów spowodowaną paleniem tytoniu, a koszty leczenia chorób związanych ze złym sposobem odżywiania i brakiem ruchu wynoszą kilka miliardów euro rocznie. Bardzo dotkliwe są także koszty społeczne nadwagi - otyłe dzieci są często dyskryminowane przez kolegów, co skutkuje ich niską samooceną, rozdrażnieniem i zachowaniami agresywnymi.

Władze Unii - zdając sobie sprawę z wagi problemu - rozpoczęły wielką kampanię mającą na celu wykształcenie u mieszkańców Europy poprawnych nawyków żywieniowych zachęcenie do zwiększenia ilości wysiłku fizycznego. Na szczeblu europejskim powołano Europejską Sieć do spraw Żywienia i Aktywności Fizycznej oraz Platformę do spraw Żywienia, Aktywności Fizycznej i Zdrowia, której członkami są przedstawiciele przemysłu spożywczego, handlu, reklamy, organizacji pozarządowych i konsumenckich.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii procent mieszkańców zmagających się z problemami nadwagi i otyłości jest jednym z największych w całej Europie (ponad 63% dorosłego społeczeństwa). Rząd walkę z epidemią rozpoczął parę lat temu: to tutaj wprowadzono - na długo przed inicjatywą Parlamentu Europejskiego - system znakowania żywności w sklepach. Produkty oznaczone są kolorowymi znakami, przypominającymi światła drogowe: czerwone (nie jedz - nadmiar soli, tłuszczu lub węglowodanów), żółte (umiarkowane ryzyko) i zielone (najzdrowsze).

Szeroko zakrojoną kampanię zdrowego odżywiania prowadzi się w szkołach brytyjskich. Uczniowie dostają parę razy w tygodniu świeże owoce finansowane przez rząd, a w szkolnych stołówkach rezygnuje się z hamburgerów i frytek na rzecz warzyw, sałatek i pozbawionego tłuszczu mięsa.

Polska

W Polsce epidemia nadwagi i otyłości nie osiągnęła jeszcze tak wielkich rozmiarów (około 47% dorosłych obywateli), jak w bogatszych krajach europejskich, jednak wyraźny trend wzrostowy wywołuje konieczność podjęcia zdecydowanych działań zapobiegawczych.

W ramach funkcjonującego od 2005 roku programu Dieta, Aktywność Fizyczna i Zdrowie prowadzona jest akcja edukacyjna skierowana głównie do uczniów szkół ponadpodstawowych, mająca na celu informowanie młodzieży o znaczeniu aktywności fizycznej dla zdrowia i zasadach racjonalnego żywienia.

Organizacje pozarządowe postulują konieczność wprowadzenia większej ilości lekcji wychowania fizycznego do szkół i radykalnej zmiany sposobu prowadzenia tych lekcji. Zamiast tradycyjnych zajęć, taniec, jazda na rolkach i aerobik, tak aby ich forma odpowiadała zapotrzebowaniom współczesnej młodzieży.

Szwecja

W Szwecji, według badaczy, przyczyną nadmiernego wzrostu wagi ciała u dzieci w wieku szkolnym jest, oprócz wszechobecnych fast-fooodów i braku ruchu, zbyt duża popularność gorącej czekolady. W związku z tym, oprócz decyzji o rezygnacji ze sprzedaży frytek, hamburgerów i cukierków w szkołach, władze starają się zastąpić wysokokaloryczne napoje zwykłą wodą źródlaną.

Od paru lat w Szwecji działa także system znakowania żywności, a wśród działań zmierzających do odwrócenia niekorzystnego trendu uwagę zwraca inicjatywa Ministerstwa Żywności, mająca na celu ograniczenie reklam produktów spożywczych skierowanych do dzieci. Minister zaprosił do współpracy zarówno przedstawicieli przemysłu spożywczego, jaki i reklamowego - celem tej akcji ma być wyeliminowanie reklam towarów powodujących nadwagę i otyłość.

Francja

Problemy nadwagi i otyłości coraz wyraźniej dają się we znaki także Francji, słynącej ze smacznej i zdrowej kuchni. Wśród dorosłych mieszkańców Francji sytuacja nie jest jeszcze alarmująca, natomiast duży niepokój wywołuje rosnący w zastraszającym tempie odsetek młodych ludzi zagrożonych nadwagą.

W trosce o zdrowie francuskiej młodzieży już w roku 2000 z niektórych szkół wycofano automaty do sprzedaży napojów i przekąsek, w roku obecnym zaś władze państwowe rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję promującą zdrowy tryb życia: Francuzów namawia się do ćwiczeń fizycznych i spożywania codziennie przynajmniej pięciu sztuk owoców i warzyw. Wydano także rozporządzenie nakazujące informowanie o szkodliwości pokarmów zawierających duże ilości tłuszczów, cukru i soli.

Widocznym przykładem działań propagujących zdrowy tryb życia w Europie jest, pokazywany w przerwach meczów Ligi Mistrzów, film promujący aktywność fizyczną wśród telewidzów: