Participate Translate Blank profile picture
Image for Ziemniak w budżecie

Ziemniak w budżecie

Published on

Na pozór banalny termin finansowy « budget » (budżet), kryje w sobie interesującą historię o warzywach. Paradoksalnie, to angielsko brzmiące słowo pochodzi z języka francuskiego. W średniowieczu przodek « budget », « bouge » określał worek na warzywa obecny w każdej chacie. Młodsza siostra « bouge », « bougette » służyła z kolei do gromadzenia młodszych braci pieniędzy, czyli drobnych. Użycie « bougette » rozpowszechniło się do tego stopnia, że Anglicy skopiowali słowo, po czym zwrócili je zniekształcone: w połowie XIX wieku do Francji dociera dziwaczny « budget ». Sprawa jest prosta : wystarczy wymówić « bougette » z akcentem Jane Birkin, aby w rezultacie otrzymać « budget ». Niewyobrażalne. Angielska wymowa niedostrzegalnie przesiąknęła francuskie słownictwo! Tymczasem nie wyobrażamy sobie poprawki etymologicznej w ustach księgowego kiedy mówi : « Il manque une patate au budget » (Brakuje ziemniaka * w budżecie).

* Ziemniak równa się 10.000 franków.

Translated from Une patate au budget