Participate Translate Blank profile picture
Image for Zdesperowany młody bezrobotny

Zdesperowany młody bezrobotny

Published on

Story by

SECOND HOME

Translation by:

Default profile picture Katarzyna Wypniewska

Fotograf: Daniel Santos

Młody mężczyzna jest załamany brakiem pracy. Jego kraj pogrążony jest w kryzysie, więc chce szukać zatrudnienia za granicą, ale jednocześnie nie zgadza się na podróż do innego świata, która wymaga od niego porzucenia wszystkiego, co ma: rodziny, przyjaciół i ukochanego miasta. Niestety, tak wygląda rzeczywistość, wymaga od nas poniesienia takich właśnie kosztów. Twoja przyszłość zacznie się po przekroczeniu granicy innego kraju. Chwila ta będzie początkiem nowego życia. 

Story by

Translated from a desperate young unemployed.