Participate Translate Blank profile picture
Image for Wycieczka po lasach UE

Wycieczka po lasach UE

Published on

Translation by:

Default profile picture Beata Baran

Polityka

35% terytorium Unii Europejskiej zajmują lasy. Jest to niemałe źródło dochodów. Co więcej, sposobem na niedrogie, a zarazem ekologiczne dostarczanie ciepła jest właśnie przemysł drzewny.

Instytucje będące „pośrednikami” między rządem państwa należącego do Unii, a instytucjami europejskimi są tego w pełni świadome. Wynika to choćby z deklaracji z 2006 roku, o planie działania na rzecz lasów. Ma ona na celu poprawę konkurencyjności sektora leśnego, ochronę środowiska, ale również postrzeganie lasu jako dziedzictwo kulturowe dla Europy.

(źródło: strona francuskiego ministerstwa finansów)

Translated from Un petit tour dans les bois de l'Union européenne