Participate Translate Blank profile picture
Image for Włochy i Francja chcą zmian w układzie z Schengen

Włochy i Francja chcą zmian w układzie z Schengen

Published on

Story by

euro topics

Translation by:

euro topics

Polityka

Z powodu sporu wokół fali tunezyjskich imigrantów Włochy i Francja chcą zaostrzyć kontrolę zewnętrznych granic UE i tymczasowo zawiesić swobodę przepływu osób. Taka reforma układu z Schengen jest sprzeczna z ideą spójności UE, krytykują komentatorzy i żądają wspólnej polityki migracyjnej. Przegląd europejskiej prasy.

„Der Standard” (Austria): Swoboda podróżowania zagrożona

Żądania Włoch i Francji dotyczące zmiany układu z Schengen są niebezpieczne dla UE, pisze lewicowo-liberalny dziennik „Der Standard”: „Paryż i Rzym postawiły pod znakiem zapytania swobody wynikające z układu z Schengen, tłumacząc to falą uchodźców z Afryki Północnej. Jednak prawda jest taka, że układ już od dawna był solą w oku konserwatywnych rządów. Widać jak na dłoni, że po wspólnej walucie zaczyna się chwiać konkretny, a zarazem w wysokim stopniu symboliczny filar UE, czyli gwarancja swobody przemieszczania się dla 400 mln Europejczyków. Nie musi to oznaczać końca Unii Europejskiej. Debata na temat granic pokazuje jednak, że po trwającej kilka dziesięcioleci fazie rozszerzania UE uznano, że już dość. I mimo wszelkich zapewnień o woli integracji europejskiej ani Sarkozy, ani Berlusconi, ani inni europejscy przywódcy nie wydają się tym zawiedzeni”. (Artykuł z 27/04/2011)

„La Razón” (Hiszpania): Problem migracji trzeba rozwiązać wspólnie

Napływająca do UE fala uchodźców stanowi okazję do tego, by wreszcie zakończyć od dawna tlący się konflikt, pisze konserwatywny dziennik „La Razón” w kontekście planowanej przez Włochy i Francję reformy układu z Schengen: „Kryzys stał się okazją do tego, by rozpocząć debatę, którą z powodu złożoności problemów i sprzecznych interesów w UE zbyt długo odkładano. Do tej pory kraje nieposiadające granic zewnętrznych UE wykazywały się znikomą solidarnością. Brakuje też woli wprowadzenia sprawnych narzędzi regulujących. Trzeba wyznaczyć cel, jakim powinna być wspólna odpowiedź na imigrację, a nie rozwiązanie podyktowane tylko przez Francję czy Włochy. [...] Źle pojęty narodowy egoizm osłabi wszystkich. Dlatego musimy znaleźć rozwiązanie, które pozwoli ocalić swobodę przepływu osób i jednocześnie wprowadzić działania będące odpowiedzią na wyzwania migracji. Do takich działań zaliczyć można równy podział obciążeń pomiędzy wszystkie państwa, rozszerzenie kompetencji Frontexu i wspólna polityka azylowa”. (Artykuł z 27/04/2011)

Silniejsza Unia czy silniejsi członkowie?

„Ta Nea” (Grecja): Koniec swobodnego przepływu osób

Żądanie tymczasowego zawieszenia swobody przepływu osób, wynikającej z układu z Schengen, jest przejawem protekcjonizmu Włoch i Francji, wskazuje lewicowo-liberalny dziennik „Ta Nea”: „Wpływowe europejskie państwa coraz częściej chowają się za osłoną protekcjonizmu. Ich polityka oznacza powrót do starej rywalizacji pomiędzy mocarstwami. W kontekście kryzysu gospodarczego Europa nie jest w stanie [...] pielęgnować idei zwolenników zjednoczonej Europy: Jeana Monneta, Roberta Schumana czy nawet Jacques'a Delorsa. Silne europejskie państwa sukcesywnie i przy każdej okazji żądają zwrócenia im suwerennych praw, które przekazały ponadnarodowej (a czasami nawet zjednoczonej) Unii Europejskiej”. (Artykuł z 26/04/2011)

„Ouest France” (Francja): Zagrożenie dla integracji europejskiej

Plany Włoch i Francji dotyczące zmian w układzie z Schengen zagrażają integracji europejskiej, pisze dziennik „Ouest France”: „Te wydarzenia odsłaniają kulisy współpracy ministrów spraw zagranicznych, których jest tylu, ile państw członkowskich. Pod ogromnym naciskiem, napędzanym strachem, każdy rząd reaguje zależnie od historycznych powiązań, bliskości geograficznej i więzi gospodarczych z państwami, z których pochodzą uchodźcy, i w zależności od wyzwań stawianych przez politykę wewnętrzną danego kraju. [...] Te sprzeczności od około 18 miesięcy paraliżują działania Catherine Ashton, szefowej nieistniejącej europejskiej dyplomacji. Brak wspólnej i zdecydowanej polityki prowadzi do tego, że każdy walczy o swoje i żąda urzeczywistnienia wizji europejskiej twierdzy”. (Artykuł z 27/04/2011)

28 krajów - 300 tytułów - 1 przegląd prasowy. Przegląd  euro|topics prezentuje tematy poruszające Europę i odzwierciedlające jej pluralizm opinii, idei i nastrojów.

Fot. główne (cc)oaø/flickr; Festung Europa (cc)Zanthia/flickr

Story by

Translated from Schengen-Reform: Italiens und Frankreichs Festung des Egoismus