Participate Translate Blank profile picture
Image for Weterani i nowicjusze: przegląd austriackich kandydatów do Europarlamentu

Weterani i nowicjusze: przegląd austriackich kandydatów do Europarlamentu

Published on

Wiedeń

Autor: Daniel Spichtinger Tłumaczenie: Aleksandra Szczęsny Kto będzie się ubiegał o nasze głosy w nadchodzących wyborach do Europarlamentu? Ludzie młodzi czy starsi? Startujący po raz kolejny czy debiutanci?  Mężczyźni czy kobiety? Jak głosowali w poprzednich kadencjach? Byli bardziej lojalni wobec swojej grupy politycznej czy wobec pozostałych deputowanych z Austrii?

To pytania, na które próbujemy odpowiedzieć w naszym artykule.

Ogólnie rzecz biorąc, w Austrii są dwie grupy kandydatów. Pierwsza grupa, „weterani”, to Eurodeputowani, którzy przez lata reprezentowali Austrię w parlamencie i zdołali wypracować sobie reputację specjalistów w różnych dziedzinach i pięli się w randze w swoich politycznych zgrupowaniach w Europarlamencie. Jednocześnie, ich zaangażowanie we własne narodowe partie czasem okazuje się dość słabe.

Drugą grupą ludzi są „nowicjusze”; kandydaci, którzy nie mają doświadczenia w Parlamencie Europejskim i którzy często pochodzą z przeróżnych grup zawodowych. Niektórzy działali na narodowej scenie politycznej, jak główny kandydat ÖVP (Austriacka Partia Ludowa) Ernst Strasser. Inni są zupełnie nieznani – szczególnie w partiach Eurosceptycznych kandydaci z drugiego czy trzeciego miejsca na liście nie są zbyt intensywnie promowani przez swoje partie. Warto także zauważyć, że Zieloni promują tylko swoich dwóch głównych kandydatów – inni widnieją na plakatach jako bezimienne twarze i nie wspomina się o nich nawet na stronie internetowej.

Austriaccy kandydaci są przeważnie w średnim lub starszym wieku. Spośród tych, którzy mają realną szansę zostać wybranymi, jest tylko jedna kandydatka, Elisabeth Köstinger (ÖVP), urodzona w późnych latach siedemdziesiątych. Przyglądając się danym zamieszczonym na stronie Vote Watch (http://www.votewatch.eu/) Othmar Karas (ÖVP) ma najwyższy wynik jeśli chodzi o obecność na sesjach plenarnych. Niezależny deputowany Andreas Mölzer ma najniższą frekwencję a także najczęściej głosował inaczej niż jego austriaccy koledzy. Co ciekawe, Austriacy najczęściej sposród wszystkich Eurodeputowanych byli obecni podczas spotkań plenarnych (Włosi najrzadziej).

Kim dokładnie są kluczowi austriaccy kandydaci na miejsce w Parlamencie Europejskim? Poniższa lista zawiera zarówno deputowanych startujących w wyborach po raz kolejny, jak i debiutujących kandydatów. Wykorzystałem materiały udostępniane przez partie, te zamieszczone na stronach internetowych Parlamentu Europejskiego oraz Vote Watch. 

SPÖ (Socjal-demokraci)

Hannes Swoboda – główny kandydat – ubiega się o reelekcję

Urodzony w 1946 roku, Hannes Swoboda jest członkiem Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Socjal-Demokratycznej od 1996 roku. Jest szczególnie aktywny w kwestiach relacji z państwami Europy Południowo-Wschodniej i jest sprawozdawcą w sprawie przystąpienia Chorwacji do Unii. Swoboda jest także wiceprzewodniczącym Grupy Socjalistów w Parlamencie Europejskim. Według Vote Watch Swoboda uczestniczył w 93,98% sesji plenarnych i jest bardzo lojalny wobec swojej grupy politycznej (96,87% głosów) i swojego kraju (91,22% głosów).

Evelyn Regner – nowa kandydatka

Urodzona w 1966 roku Evelyn Regner przez ostatnich osiem lat prowadziła w Brukseli biuro Austriackiej Federacji Związków Zawodowych. Jest także członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i zasiada w Komitecie Kierującym panelu doradczego Związków Zawodowych przy OECD. Jeśli zostanie wybrana chce walczyć z redukcjami w wynagrodzeniach.

Jörg Leichtfried  - reelekcja

Jörg Leichtfried, urodzony w 1967 roku, specjalizuje się w kwestiach transportu, ochrony zwierząt i praw obywatelskich. Jest także członkiem delegacji przy Wspólnocie Andyjskiej i Ameryki Środkowej. Według Vote Watch Leichtfried uczestniczył w 93,98% sesji plenarnych a wskaźnik lojalności w głosowaniu wobec swoich kolegów partyjnych i wobec kolegów Austriaków to, odpowiednio, 91,47% i 89,21%.

Karin Kadenbach – nowa kandydatka

Mimo, że urodziła się w Wiedniu w 1958 roku, Karin Kadenbach przez ostatnich kilka lat była członkiem Zgromadzenia Regionalnego Dolnej Austrii. Pracowała nie tylko w zakresie spraw kobiet, rodziny i społeczeństwa, ale także polityki zdrowotnej.

Josef Weidenholzer – nowy kandydat

Josef Weidenholzer jest przewodniczącym Instytutu Społeczeństwa i Polityki Społecznej Uniwerystetu Johannesa Keplera w Linz. Jako przewodniczący Volkshilfe (pozarządowa organizacja społeczna) jest ekspertem w dziedzinie polityki społecznej.

Christa Prets - reelekcja

Urodzona w prowincji Burgenland w 1947 roku Christa Prets jest członkiem Parlamentu Europejskiego od 1999 roku. Specjalizuje się w dziedzinie różnorodności kulturowej, edukacji i szkolnictwa, sprawach młodzieży, mediów i sportu. Jest także członkiem delegacji do spraw stosunków z Iranem. Według Vote Watch Christa Prets uczestniczyła w 96.32% sesji plenarnych, zgodnie z partią głosowała w 95.47% przypadków i 91.66% zgodnie z pozostałymi austriackimi deputowanymi. 

Herbert Bösch – reelekcja

Pochodzący z najbardziej na zachód wysuniętej prowincji Austrii – Vorarlberg, Herbert Bösch, urodzony w 1954 roku jest członkiem Komitetu Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego i zajmuje się przejrzystością finanasową w UE. Wykazuje się 95.32% obecności na sesjach, 95.32% zgodności w głosowaniu z partią i 91.53% z austriackimi deputowanymi.

ÖVP (Partia Konserwatywna)

Ernst Strasser – główny kandydat, startuje po raz pierwszy

Były Minister Spraw Wewnętrznych, Ernst Strasser (1956) zastąpił Othmara Karasa (teraz drugiego na liście) jako główny kandydat Partii Konserwatywnej. Znany ze swej polityki prawa i porządku Strasser, jeśli zostanie wybrany, chce się skupić na trudnościach globalnego kryzysu gospodarczego.

Othmar Karas - reelekcja

Urodzony w 1957 roku, Othmar Karas był przez pewien czas Sekretarzem Generalnym Austriackiej Partii Konserwatywnej i jest członkiem Parlamentu Europejskiego od 1999 roku. Jest także wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Jako członek Komitetu Rynku Wewnętrznego wiele jego działań dotyczyło małych i średnich przedsiębiorstw. Karas uczestniczył w 97.99% sesji plenarnych a wskaźnik lojalności w głosowaniu wobec swoich kolegów z Europejskiej Partii Ludowej to 94.46% i 75.46% wobec kolegów Austriaków.

Hella Ranner – nowa kandydatka

Hella Ranner, urodzona w 1951 roku, jest członkinią ÖVP w Styrii. Jest prawnikiem i przewodniczącą lokalnego centrum targów.

Richard Seeber – reelekcja

Richard Seeber, urodzony w 1962, jest członkiem Parlamentu Europejskiego od 2004 roku. Jako członek Komitetu do spraw Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności skupiał się na kwestiach dotyczących jakości wody. Poza tym, pracował na polu ochrony klimatu, jakości powietrza i terytoriów górskich. Richard Seeber uczestniczył w 96.66% sesji plenarnych, głosował zgodnie z kolegami z EVP w 93.82% przypadków. Według Vote Watch 75.22% jego głosów była zgodna z głosami pozostalych Austriaków.

Paul Rübig – reelekcja

Paul Rübig (1953) był wcześniej członkiem Parlamentu Austriackiego i wiceprzewodniczących Izby Handlowej Górnej Austrii. Wybrany do Parlamentu Europejskiego w 1996 roku, jest członkiem Komitetu do spraw Przemysłu, Badań i Energii i w 2008 roku zdobyła nagrodę za badania i innowację. Według Vote Watch Paul Rübig ma 95.65% obecności na sesjach, 95.24% partyjnej zgodności głosów i 74.76% narodowej zgodności głosów.

Elisabeth Köstinger – nowa kandydatka

Urodzona w 1978 roku Elisabeth Köstinger jest najmłodsza spośród austriackich kandydatów. Jest przewodniczącą Austriackiego Stowarzyszenia Młodych Rolników i chce wspierać rolnictwo i regiony UE.

Hubert Pirker – reelekcja

Urodzony w 1948 roku Hubert Pirker jest Eurodeputowanym od 1996 roku. Reprezentuje Austriacką Partię Konserwatywną w sprawach bezpieczeństwa. Był także przewodniczącym Inicjatywy Paktu Stabilizacyjnego przeciwko Przestępczości Zorganizowanej. Pirker uczestniczył w 90.05% wszystkich spotkań plenarnych, głosował zgodnie z konserwatystami w 95.33% przypadków i w 77.16% zgodnie z innymi austriackimi członkami PE.

Die Grünen (Zieloni)

Ulrike Lunacek – główna kandydatka, nowa

Urodzona w 1957 roku Ulrike Lunacek jest członkiem Parlamentu Austriackiego i rzecznikiem Europejskiej Partii Zielonych. Lunacek domaga się reakcji na kryzys finansowy i utworzenia 5 milionów nowych stanowisk pracy w ramach „Nowego Zielonego Porozumienia” („Green New Deal”).

Eva Lichtenberger – reelekcja 

Urodzona w w 1954 roku Eva Lichtenberger jest członkiem Parlamentu Europejskiego od 2004 roku. Jako członek Komitetu do spraw Transportu i Turystyki angażowała się w politykę transportu. Jest także aktywna na polu zwalczania patentów oprogramowania. Dodatkowo Eva Lichtenberger jest wiceprzewodniczącą Grupy Zielonych/Europejskiego Wolnego Sojuszu w Parlamencie Europejskim. Według Vote Watch Lichtenberger uczestniczyła w 86.96% sesji, głosowała zgodnie z Europejskimi Zielonymi w 97.31% przypadków. 72.70% jej głosów jest zgodna z większością austriackich deputowanych. 

FPÖ (Partia Wolnościowa)

Andreas Mölzer – główny kandydat, startuje do reelekcji

Urodzony w 1952 roku, Andreas Mölzer po raz pierwszy został wybrany do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku. Jest członkiem Komitetu do spraw Konstytucji oraz Delegacji Komitetu Parlamentarnego UE – Turcja. Mölzer jest przeciwny Traktatowi Lizbońskiemu i wstąpieniu Turcji do UE. Opublikował niedawno książkę pod tytułem „Europa 2084”. Mölzer nie jest członkiem żadnej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim. Uczestniczył w 80.27% sesji plenarnych i 40.29% jego głosów było zgodnych z głosami kolegów z kraju.

Franz Obermayr – nowy kandydat

Franz Obermayr urodził się w 1952 roku i jest obecnie wiceburmistrzem miasta Linz.

BZÖ

Ewald Stadler – główny kandydat, startuje po raz pierwszy

Ewald Stadler, urodzony w 1961 roku, był w przeszłości aktywnym członkiem FPÖ, w ostatnim czasie zasiadał w Parlamencie Austriackim z ramienia BZÖ.

Jörg Freunschlag – nowy kandydat

Mimo, że oficjalnie Jörg Freunschlag jest na emeryturze, został nominowany na drugim miejscu za Ewaldem Stadlerem i reprezentuje swoją rodzimą Karyntię.

Hans-Peter Martin

Hans-Peter Martin – główny kandydat, stara się o reelekcję

Hans-Peter Martin (1957), jest aktywnym członkiem Parlamentu Europejskiego od 1999 roku – najpierw jako kandydat z ramienia Socjal-Demokratów, następnie jako niezależny członek. Martin jest krytyczny wobec Unii jako takiej, opublikował ostatnio książkę pt. „die Europafalle” („pułapka Europy”). Jest członkiem Komitetu Gospodarki i Spraw Walutowych oraz Komitetu Kontroli Budżetowej. Hans-Peter Martin uczestniczył w 96.98% spotkań plenarnych. W 59.97% przypadków głosował tak jak większość austriackich deputowanych.

Zdjęcia:

Swoboda – Parlament Europejski

Strasser – strona internetowa ÖVP

Lunacek – strona internetowa Zielonych

Mölzer – Parlament Europejski

Stadler – Wikipedia

Hans-Peter Martin: Parlament Europejski