Participate Translate Blank profile picture

W poszukiwaniu socjalizmu

Published on

Translation by:

Natalia Sosin

kulturaSpołeczeństwoPolityka

Frankfurt, Niemcy, lato 2006

Każdy, kto chce się przekonać, że socjalizm nadal istnieje w Europie, powinien wybrać się do mieszczącego się naprzeciw Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Havana Club Bar. Tam można zastanowić się nad następnym przystankiem w podróży: Berlinem (symbolem zjednoczenia wschodu z zachodem) Hawaną (z socjalizmem w wydaniu egzotycznym) lub Moskwą.

Damien Dauchet, 25 lat, obecnie mieszka w Wustrow, gdzie stara się być dziennikarzem.

Translated from Sozialistisch reisen