Participate Translate Blank profile picture
Image for W kontekście - wzorce migracji każdego kraju

W kontekście - wzorce migracji każdego kraju

Published on

Story by

Viral Shah

Translation by:

Grzegorz Chmielewski

Społeczeństwo

Pośrodku największego kryzysu uchodźczego od II wojny światowej, wielu Europejczyków wciąż powtarza kwestie o „przepełnieniu", czy o tym, że „więcej nie mogą przyjąć". Czas na konkrety dotyczące ruchów ludności - dostarcza nam ich interaktywna mapa Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.

W oparciu o dane Banku Światowego z 2010 roku (wkrótce zostaną one zaaktualizowane, by przedstawić bardziej aktualne schematy migracji), mapa Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji pozwala na śledzenie zarówno emigracji jak i imigracji w danym kraju.

Każde kółko reprezentuje maksymalnie 20 000 osób i pozwala nam na śledzenie liczby osób, ktore wyemigrowały z jednego kraju do drugiego i vice versa. Według tych danych w Wielkiej Brytanii przebywa ponad 500 000 Polaków (wyliczenia z 2013 roku podają o obecności prawie siedmiuset tysięcy), a ponad milion Brytyjczyków wyemigrowało do Australii.

Migracja działa w obie strony i coś, o czym wszyscy powinniśmy rozmawiać to przywilej/przypadek narodzin pozwalający przedstawicielom pewnych narodowości na swobodne podróżowanie i zabraniający innym poszukiwania bezpieczeństwa od wojny, konfliktów i  niestabilności politycznej.

Dowiedz się, gdzie mieszkają twoi rodacy:

Dane: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji - IOM.int

Story by

Translated from In context: migration patterns from every country