Participate Translate Blank profile picture
Image for "Unia Europejska powinna promować różnorodność kulturową istniejącą w obrębie jej granic."

"Unia Europejska powinna promować różnorodność kulturową istniejącą w obrębie jej granic."

Published on

W ramach konferencji European Angst dotyczącej populizmu, ekstermizmu i eurosceptycyzmu, która odbyła się w Brukseli w grudniu zeszłego roku, 42 studentów przygotowało manifest i przekazało go przedstawicielom UE. Miałam okazję porozmawiać na Skype z dwiema studentkami uczestniczącymi w konferencji i zadać im kilka pytań na temat sformułowanych przez młodych postulatów. 

W manifeście studenci zaapelowali o poważniejsze podejście do problemów ekonomicznych Unii i ustanowienie powszechnej europejskiej stawki minimalnej. Chcieliby także, aby zajęto się kwestią bezrobocia wśród młodych i uważają, że należy stworzyć programy wymiany pomiędzy szkołami, dzięki czemu młodzież z różnych środowisk mogłaby się lepiej poznać. 

Inva Nela studiuje na wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Epoka. Odbyła staż w albańskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w organizacji non-profit European Movement Albania. 

Anzhalika Yeraminovich studiuje globalną ekonomię polityczną na poziomie magisterskim. 

Podczas rozmowy nie dało się nie zauważyć, że obie dziewczyny są bardzo zaangażowane w tematy poruszone w manifeście. 

cafébabel: Dlaczego chciałyście uczestniczyć w pisaniu tego manifestu?

Inva: Pochodzę z Albanii, małego kraju w zachodnich Bałkanach. Albania rozpoczęła proces integracji przygotowujący do wstąpienia do UE. Bycie częścią Unii jest dla nas ogólnonarodowym celem. Możliwość uczestniczenia w pisaniu manifestu wiele dla mnie znaczyła. 

Anzhalika: Manifest stanowił część projektu. Mogliśmy dzięki niemu wypowiedzieć na głos nasze obawy wobec tego, co dzieje się w Europie. 

cafébabel: W jaki sposób współpracowaliście nad manifestem? 

Inva: Nie znaliśmy się wcześniej, ale ponieważ wszyscy byliśmy zainteresowani tym tematem, mieliśmy w sobie bardzo dużo woli do działania i zaangażowania w sprawę. 

Anzhalika: Podczas zgłoszenia na konferencję "European Angst" mieliśmy za zadanie napisać, co myślimy na temat jej motywu przewodniego. Skorzystaliśmy z tych przemyśleń także w manifeście. Chcieliśmy wyrazić nasze obawy związane z szerzącym się coraz bardziej w Europie populizmem. Produkt końcowy tej pracy to narzędzie; naszym celem jest wpłynąć na odbiorców za pomocą tego, co myślimy. 

cafébabel: Co chcieliście osiągnąć tym manifestem? Jaki jest wasz cel?

Inva: Nie można pozwolić, aby zjawisko takie jak ksenofobia stanowiło część naszej kultury, należy pilnie zacząć z nim walczyć. Jest to sprawa niezwykle ważna. Jako współczesne społeczeństwo musimy nauczyć się akceptować inne kultury. 

Anzhalika: "European Angst" uosabia wszystko to, co boimy się powiedzieć. Sprawa jest ważna i należy o niej rozmawiać. Problem pogłębia się pod względem ekonomicznym, politycznym i społecznym i wiąże się z kryzysem liberalnej demokracji. To poważny kryzys, niełatwo znaleźć sposób na jego zażegnanie, ale staramy się to zrobić. 

cafébabel: Dlaczego interesujecie się tym, co obecnie dzieje się w Europie?

Inva: Problemy, z którymi boryka się Europa, dotyczą nas wszystkich, a nie tylko Europejczyków. Zjawiska takie jak populizm i ekstremizm występują w skali globalnej. Pisząc manifest, my, młodzi ludzie, mogliśmy zabrać głos w tej sprawie. Nasza ocena sytuacji jest więc ważna. 

Anzhalika: Pochodzę z Białorusi, kraju graniczącego z Ukrainą, która doświadczyła problemów politycznych. Cała Europa stoi twarzą w twarz z kryzysem geopolitycznym. Obawiam się, że może dojść do działań zbrojnych, a nawet wojen. 

cafébabel: Jaki, waszym zdaniem, jest najważniejszy przekaz tego manifestu?

Inva: UE powinna zaakceptować swoje obowiązki i odnosić się do problemów (takich jak np. kryzys ekonomiczny), a nie je ignorować, ponieważ doprowadzi to jedynie do pogorszenia sytuacji. Unia Europejska powinna także promować różnorodność kulturową istniejącą w obrębie jej granic. Mocno wierzę, że UE jest w stanie przetrwać ten kryzys. 

Anzhalika: Bardzo ważne jest, aby wyrazić obawy przed tym, co dzieje się w Europie i odnieść się do nich. Głównym celem stworzenia UE było osiągnięcie stabilizacji. Zmiany polityczne podważają ten cel, ale naszą intencją jest osiągnąć nową stabilizację w Unii.   

Na chwilę obecną (kwiecień 2017) studenci wciąż nie otrzymali od przedstawicieli UE odpowiedzi na manifest. Jednakże jak to zwykle bywa w polityce, wszystko wymaga przedyskutowania, należy więc uzbroić się w cierpliwość. 

Translated from “The EU should encourage the cultural diversity that exists inside its borders.”