Participate Translate Blank profile picture
Image for Thomas Kolster: Reklama w służbie eko-rewolucji

Thomas Kolster: Reklama w służbie eko-rewolucji

Published on

Społeczeństwo#21faces#21faces

Większość ludzi stosuje pojęcie „ekorozwój” niekoniecznie wiążąc je z porozumiewaniem się. Komunikacja to dziedzina, w której specjalizuje się Thomas Kolster – autor, mówca, „inspirujący przywódca" (według Huffington Posta). Thomas jest twórcą dwóch projektów z zakresu promocji ekologii: The Goodverising Agency i WhereGoodGrows. Spotkaliśmy się z nim w Place to B w Paryżu.

Thomas Kolster studiował reklamę, ale jak twierdzi – nigdy nie wiązał z nią swojej przyszłej kariery. To właśnie podczas piętnastego szczytu klimatycznego, który odbył się w Kopenhadze, stolicy jego rodzinnej Danii, zaczął myśleć o reklamie w kategoriach przyszłej profesji.

„Zauważyłem, że pewne komunikaty wysyłane przez firmy podczas konferencji były dość «głupie», prawdopodobnie nie mogli wpaść na lepsze" – dodaje i po chwili wyjaśnia: „zdałem sobie sprawę, że mógłbym podjąć w tym kierunku działania poprzez reklamę, ale w sposób bardziej korespondujący z wartościami, jakie wyznaję".

Nawet jeśli poprzednie edycje COP były z wielu powodów rozczarowaniem, Thomas był w stanie doszukać się w nich czegoś dobrego. Wierzy, że konferencje stanowią „wspaniałą możliwość do tego, by zaangażować ludzi w problemy związane ze środowiskiem" oraz, że COP21 nie skończy się na „wielkim teatrzyku" którego uczestnicy zapominają o środowisku, gdy tylko opadnie kurtyna. Ma on nadzieję, że szczyt klimatyczny „wskrzesi iskrę" w innych tak, jak wskrzesił w nim.

Jednak, w jaki sposób w to wszystko wpisuje się zrównoważona komunikacja? Thomas jest przekonany, że komunikacja odgrywa kluczową rolę w rozwoju nowych, bardziej przyjaznych środowisku sposobów myślenia i zachowania. Twierdzi on, że jesteśmy w stanie stworzyć lepszy świat poprzez lepsze reklamy: „Jeśli reklamowanie marek spowodowało, że ludzie uwierzyli w American dream, może również przekonać nas do ekologicznego stylu życia".

Dlatego właśnie Thomas stworzył Goodvertising i ufundował The Goodvertising Agency z zamiarem wspierania małych firm i popchnięcia organizacji pozarządowych w kierunku nowych mediów w kontekście reklam. Thomas jest również założycielem platformy WhereGoodGrows, stanowiącej zbiór dobrych praktyk marketingowych zaprojektowanych z myślą o inicjatywach przyjaznych środowisku: „Było to marzenie, które towarzyszyło mi od zawsze" – wyjaśnia. „Możemy poddać recyklingowi prawie wszystko i to skłoniło mnie do refleksji: dlaczego nie moglibyśmy również wykorzystywać ponownie kampanii reklamowych?".

Ta właśnie myśl towarzyszyła mu podczas tworzenia systemu zezwoleń online dla kreatywnych osób. Dzięki temu systemowi organizacje non-profit mogą skorzystać na udanych kampaniach reklamowych wykorzystywanych w innych krajach. „Częstym problemem jest to, że te organizacje nie mają wystarczających środków, aby inwestować w reklamy” – mówi Thomas. „Jeśli jednak mogłyby ponownie wykorzystać reklamy, które już się sprawdziły, to komunikat związany na przykład ze środowiskiem czy prawami kobiet, trafiłby do większej liczby osób”.

Jednym z aspektów jego pracy, który przynosi mu najwięcej radości, jest „pomoc w zmienianiu ludzkich umysłów”. W rzeczy samej, Thomas przyjechał do Paryża jako prelegent na Place to B, czyli spotkanie ekspertów z dziedziny środowiska i marketingu, które odbywa się równocześnie z konferencją COP21. Gdy rozmawiamy o jego roli publicznego mówcy Thomas stwierdza: „To fascynujące dowiedzieć się, jak wiele osób, włączając w to ludzi młodych, jest wrażliwych na sprawy związane z ekorozwojem. Przypominają oni również firmom jakiego rodzaju treści nie życzą sobie widzieć. I właśnie z tego powodu Goodvertising opiera się na świadomości bycia częścią tego dyskursu, który sprawia, że nasza planeta staje się lepszym miejscem”.

„Wiara i przeświadczenie, że twój głos ma znaczenie jest tym, od czego powinniśmy zaczynać” – podsumowuje Thomas. „Potrzebujemy zaledwie jednego słowa, aby rozpocząć rewolucję”.

---

Artykuł jest częścią naszej serii specjalnej #21Faces, w ramach której przedstawiamy portrety 21 innowacyjnych aktywistów z dziedziny ekologii z całej Europy w przededniu konferencji klimatycznej COP21 w Paryżu.

Translated from Thomas Kolster y la 'comunicación sostenible'