Participate Translate Blank profile picture
Image for Technologie kosmiczne w życiu codziennym...

Technologie kosmiczne w życiu codziennym...

Published on

Story by

Evelyn Luz

Translation by:

Bartosz Kargul

Dwa tygodnie temu Cafebabel Brussels uczestniczyło w zorganizowanej przez NEREUS i Komitet Regionów Unii Europejskiej konferencji "Space4Growth and Jobs", która poświęcona była roli polityk regionalnych oraz programów związanych z technologią kosmiczną.

Celem tej konferencji było zebranie różnych interesariuszy takich jak instytucje Unii Europejskiej, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), naukowcy oraz przedstawiciele niektórych regionów Europy, by zbudować międzyinstytucjonalny dialog, który poprzez umacniającą kontakty burzę mózgów wytworzyłby efekt synergii oraz byłby oparty na technologiach kosmicznych wspomagających wzrost gospodarczy na poziomie regionalnym.

Technologie kosmiczne znajdują szerokie zastosowanie w codziennym życiu, począwszy od internetu oraz progróz pogody, a skończywszy na systemach zarządzających stadem lub prognozujących zbiory upraw, które wykorzystywane są w rolnictwie. Obywatele nie są  świadomi tego, jak przydatne są owe zastosowania, z kolei Europa nie jest świadoma współpracy w tej materii na szczeblach lokalnym i regionalnym.

Mamy potencjał, by rozwijać technologie kosmiczne mogące rozwiązać wiele problemów, z którymi boryka się społeczeństwo. Wiadomym jest, że technologie te mogą zwiększyć ludzki dobrobyt poprzez zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności. Istnieje potrzeba wykształcenia w krótkim czasie wysoce wyspecjalizowanych pracowników oraz promocji centrów doskonalenia w wielu częściach Europy.

Unia Europejska kładzie właśnie solidne fundamenty pod politykę kosmiczną, dając szansę regionom na to, by zaangażowały się w proces zwiększenia wzrostu gospodarczego na szczeblu lokalnym. Niemniej jednak, Europa pozostaje konserwatywna w kwestii ryzyka, a Komisja Junckera pracuje nad tym, by to podejście zmienić. Horyzont 2020, program finansowania badań naukowych oraz innowacji, prezentuje plan kosmiczny na lata 2014-2020, którego celem jest łączenie ośrodków europejskich na szczeblu lokalnym i regionalnym ze środowiskiem przemysłowym i naukowym.

Europa chce również mieć solidną oraz niezależną sieć satelitarną. W tym celu rozwinięto dwa główne programy: EGNOS oraz GALILEO. EGNOS, który został już uruchomiony, wspomaga system GPS, umożliwiając dokładniejsze pozycjonowanie. Zwiększa on również bezpieczeństwo w trakcie lotu, wspiera rolnictwo precyzyjne, logistykę transportu oraz promuje rozwój narzędzi precyzyjnych dla usług mobilnych.

Również GALILEO powinien okazać się dobrą inwestycją, jeśli osiągnie pełną operacyjność przed końcem 2016 roku. Celem korzystającego z 30 satelit operacyjnych i 6 zapasowych systemu jest zachęcenie nas do mobilności, która dzięki precyzji oraz niezawodności będzie łatwiejsza niż kiedyś. Na pozycjonowaniu w czasie rzeczywistym oraz dokładności do centymentrów, a taka jest właśnie prognozowana, skorzysta sieć transportowa Unii Europejskiej, a mnogość zastosowania systemu poprawi jakość życia ludzi.

Komisja Europejska oraz inne stowarzyszenia takie jak NEREUS, a także uczelnie wyższe pracują nad tym, by zaangażować młodszych oraz bardziej doświadczonych naukowców we wspólne projekty wspierające innowacyjność na szczeblu regionalnym. Beneficjentami mają być małe oraz średnie przedsiębiorstwa, którym innowacje kosmiczne zostaną udostępnione dzięki działalności uniwersyteckiej oraz budowie Centrów Doskonalenia, gdzie młode talenty otrzymają wsparcie w postaci rozmaitych narzędzi ułatwiających pracę badawczą oraz rozwijanie nowych zastosowań przy użyciu technologii kosmicznych.

W ten sposób zachęca się kolejne pokolenia, by dołączyły do tej kosmicznej przygody; by zaangażowały się w odkrywanie lub tworzenie nowych zastosowań dla istniejących już technologii, co sprawi, że życie ludzkie stanie się prostsze. Może i Ty zdecydujesz się spróbować!

„Wszystkie prawdy można łatwo zrozumieć, gdy zostaną odkryte; cała trudność polega na tym, żeby je odkryć”. - Galileusz

Korekty dokonała Danica Jorden

Story by

Translated from Space technologies in your everyday life…