Participate Translate Blank profile picture
Image for Romowie czy Rromowie ?

Romowie czy Rromowie ?

Published on

Story by

saimir mile

Translation by:

Anna Lisowska

Społeczeństwo

Dwa słowa przewodniczącego stowarzyszenia "La voix des Rroms" (Głos Rromów). Saimir Mile tłumaczy dlaczego europejskie media powinny pisać "Rromowie" przez dwa "r". Zoom na kwestie lingwistyczne.

W każdym języku istnieją słowa zapożyczone. Słowo "Rrom" jest jednym z nich, zarówno w języku francuskim, angielskim, polskim, jak i w wielu innych. Pochodzi od języka "rromani", czyli języka ludu o nazwie "rrom". W języku rromani, pisze się go przez dwa "r", w odróżnieniu od słowa z pojedynczym "r", które również istnieje. W fonologii nazywamy to zjawisko opozycją. Dla przykładu "rani" znaczy tyle co "pani", a "rrani" to "gałąź". Od początków literatury rromskiej w ZSRR w latach 1920, ten szczególny dźwięk zapisywany był jako podwójne "r", a transkrypcja ta została zastosowana w alfabetcie języka rromani przyjętym w 1990 roku, przez Międzynarodową Unię Rromani.

Pojawienie się francuskiego słowa "Rom", jak również jego odpowiedników w innych językach jest bardzo świeże. Wcześniej, a także nadal mówi się o cyganach ("tsigane"), bohemie ("bohémien"), etc. Te określenia mogą jednak w niektórych okolicznościach być rozumiane opacznie, dlatego też wolę używać słowa "Rrom" zapożyczonego z języka rromani. Jak nakazuje zwyczaj, dla wszystkich nowych zapozyczeń stosuje się ortografię stosowaną w języku pochodzenia zapożyczanego słowa, a zatem: "Rrom" i  "Rromowie".

Story by

Translated from Rom ou Rrom ?