Participate Translate Blank profile picture
Image for Reakcja Chin na propozycję co do Guantanamo

Reakcja Chin na propozycję co do Guantanamo

Published on

Translation by:

Default profile picture Ada Szerszeń

11 lutego rząd litewski ogłosił, iż jest gotowy przyjąć do 10 więźniów z Guantanamo. Prezydent USA, Barack Obama, powiedział, że więzienie na Kubie zostanie zamknięte w przeciągu roku.

Rząd Litwy, wkrótce po wyrażeniu chęci przyjęcia do 10 więźniów z Guantanamo w ramach przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi, otrzymał pismo dyplomatyczne z Chin. Wyrażono w nim dezaprobatę dla przeniesienia na Litwę swoich obywateli - 17 więźniów Guantanamo to chińscy muzułmanie z mniejszości Ujgur.

Ujgurzy aktywnie dążą do uniezależnienia się od Chin, a ich grupy separatystyczne są uznawane przez chińskie władze za organizacje terrorystyczne. W Rezolucji z 3 lutego Parlament Europejski zwrócił się do 27 państw członkowskich, by pomogły w przeniesieniu 62 więźniów Guantanamo na swoje terytoria. Część więźniów nie może wrócić do swoich krajów ze względu na ryzyko prześladowania i tortur. Pochodzą oni z: Afganistanu (1), Algierii (10), Azerbejdżanu (1), Egiptu (1), Etiopii (1), Libii (6), Palestyny (3), Rosji (1),Syrii (9), Tadżykistanu (1), Tunezji (10) i Uzbekistanu (4).

Translated from China reacts to the Guantanamo proposal