Participate Translate Blank profile picture
Image for Przyszłość jest odnawialna

Przyszłość jest odnawialna

Published on

Translation by:

Default profile picture agnieszka bodera

Polityka

Od energii wiatrowej do biogazu uzyskiwanego z wnętrzności zwierzęcych, wzrastające ceny olejów i ograniczona natura źródeł energii konwencjonalnej oznaczają, że Europa zaczyna szukać gdzie indziej.

Każdy, kto na bieżąco śledzi wiadomości, zauważy wzrost ilości informacji dotyczących spraw środowiska i alternatywnych propozycji dla gospodarki opartej na oleju. Koncepcja „szczytu olejowego”, (ponieważ osiągnęliśmy maksymalną możliwą produkcję oleju) zbiera coraz większe poparcie, bezpieczeństwo dostaw gazu jest stawiane pod znakiem zapytania a pierwsze elektrownie jądrowe likwiduje się znacznym kosztem. Zdając sobie sprawę z ograniczoności obecnych form uzyskiwania energii, z narastającą niecierpliwością poszukuje się alternatywnych źródeł.

Europejski problem, europejskie rozwiązanie

UE założyła, że do roku 2010, poziom konsumpcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wyniesie 22,1% co byłoby zarówno korzystne dla bezpieczeństwa energetycznego, poziomu zatrudnienia jak i wypełnienia warunków protokołu z Kyoto. Jakkolwiek, to, co jest typowe w polityce UE, aby osiągnąć powyższy cel, poszczególne kraje członkowskie wprowadzają i stosują różne mechanizmy i strategie, często zupełnie odmienne, jeśli chodzi o proporcje uzyskiwania energii odnawialnej.

Jak podaje ProSus (Programme for Research and Documentation for a Sustainable Society) Austria z 70% i Szwecja z 50% udziałem energii odnawialnej w całkowitej narodowej konsumpcji energii, są bez wątpienia prekursorami na tym polu. Oba te kraje potrafią wykorzystać swoje górzyste tereny, aby wygenerować energię hydroelektryczną, co praktykuje się również w Norwegii. W tym samym czasie Niemcy i Hiszpania zdominowały rynek europejski w zakresie energii wiatrowej, a ta ostatnia wręcz wyprzedziła Niemcy. Jednakże niewiadomo jak proporcje form uzyskiwania energii niekonwencjonalnej zmienią się w Niemczech, jeśli rynek energii wiatrowej będzie nasycony i skończą się dogodne lokalizacje położenia w odległości od morza. Inna sytuacja jest natomiast w nowych krajach członkowskich takich jak Cypr czy Malta, gdzie prawie wcale nie korzysta się z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Pomimo, że mają spory potencjał energii słonecznej, z pewnością napotkają znaczne trudności w procesie jej oswajania.

Innowacyjne pomysły

Po którekolwiek źródło energii dany kraj sięga, będzie wymagane pewne zróżnicowanie, aby uniknąć monopolu i uzależnienia podobnego do tego, jakie dotyczy oleju. Pomiędzy bardziej rozwiniętymi źródłami energii odnawialnej, ta ze znacznym potencjałem, zwłaszcza na większą skale, to biomasa. Naturalne materiały jak drewno, słoma, buraki cukrowe czy inne produkty są spalane a ciepło uzyskane w ten sposób, użyte jest to wygenerowania energii. Ale nie tylko, np. biomasa może być użyta na małą skalę.

Nie tylko elektryczność potrzebuje alternatywnych źródeł – ograniczone ilości oleju oznaczają, że substytut paliw musi zostać znaleziony, a to oznacza również duże zmiany w transporcie. Dyrektywa UE z 2003 r. dotycząca bio paliw jest kolejnym elementem układanki, która ma na celu zastąpienie 20% konwencjonalnych paliw innymi, alternatywnymi, do końca 2001. Hydrogeny czy hybrydy, etanol czy biodiesel, słonecznie czy elektrycznie napędzane samochody są przykładami technologii pojawiających się na rynku i mających na celu zastąpienie tradycyjnych paliw transportowych, a także spełnienie wymogów dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla. Podczas gdy napędzanie pociągów biogazami z wnętrzności zwierzęcych, testowane w Szwecji, nie każdemu może się podobać, jest to świadectwo innowacji, które są konieczne, aby cele UE zostały osiągnięte. Innowacji, które z pewnością będą potrzebne, aby skończyła się europejska zależność od zmniejszających się rezerw oleju.

Aby zobaczyć jak każdy z krajów członkowskich sobie z tym poradzi, musimy poczekać. Jedno jest pewne - większe źródła finansowe, większa wola polityczna i większa współpraca z konsumentem będą wymagane, aby wyzwania energetyczne przyszłości zostały spełnione.

Zanim jednak złożymy nasze nadzieje w nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach, należy zaznaczyć, że już teraz możemy zrobić bardzo wiele- od wyłączenia światła i innych urządzeń domowych po noszenie cieplejszego ubrania w domu, od spaceru do sklepu po izolowanie pomieszczeń, z odrobiną zapału i wyobraźni, wszyscy możemy cos zmienić.

Translated from Europe: the future is renewable