Participate Translate Blank profile picture
Image for Polska w kolorach tęczy

Polska w kolorach tęczy

Published on

Translation by:

Default profile picture marta kuciska

Społeczeństwo

Środowiska gejowskie w Polsce nie wahają się już walczyć otwarcie o tolerancję pomimo konserwatyzmu dzisiejszego rządu.

"Kolejna rzeczpospolita będzie kolorowa" - głosił slogan trzeciej edycji Festiwalu dla tolerancji zorganizowanego 21 kwietnia w Krakowie przez polską społeczność gejowską i lesbijską. Tego roku prawie 2 000 uczestników pokojowo przemaszerowało przez miasto, otoczeni przez liczne siły policyjne chroniące ich i zapobiegające zamieszkom.

Ta lokalna mini Gay Pride, która otrzymała poparcie władz Krakowa, nie zdołała jednak przejść przez główny plac miasta z powodu obecnych tam aktywistów popieranych przez skrajno-prawicową Ligę Polskich Rodzin, manifestujących "przeciw dewiacji".

Pomimo wszystko, w konserwatywnej i katolickiej Polsce braci Kaczynskich, wydarzenie to gromadzi coraz więcej manifestantów.

W Polsce pary homoseksualne nie mają określonego statusu prawnego. Kościół radykalnie sprzeciwia się związkom miedzy osobami tej samej płci. W kraju, w którym 89% mieszkańców to katolicy, polityka i religia zazębiają się.

Pomimo zgody władz Miasta Krakowa na Marsz Tolerancji, który zgromadził ponad 2000 osób, uczestnicy nie mogli przejść przez główny plac zablokowany przez koło 300 aktywistów skrajnej prawicy.

Mobilizacja sił policyjnych była zadziwiająca: 400 policjantów, radiowozy, a nawet jeden helikopter. Podczas manifestacji, 13 osób zostało zatrzymanych.

Uczestnicy Marszu Tolerancji podziękowali policji wypuszczając w powietrze kolorowe balony.

Translated from Une Pologne haute en couleurs