Participate Translate Blank profile picture
Image for [pol] Droits des femmes : où en sommes-nous?

[pol] Droits des femmes : où en sommes-nous?

Published on

Story by

Evelyn Luz

Translation by:

Default profile picture Kasia Kowalik

Prawa kobiet – czy coś się zmieniło?

W ramach programu oceny IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet (1995), Stowarzyszenie na rzecz Narodów Zjednoczonych (APNU) w Belgii zorganizowało debatę na temat praw kobiet. Jest to okazja dla Cafebabel, aby zadać pytanie : czy coś się zmieniło?

20 lat później – czy coś się zmieniło ?

Przenieśmy się na chwilę w przeszłość, jest rok 1995, wszyscy tańczą do rytmów „Makareny”, Bill Clinton jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, a w Pekinie odbywa się 4 Konferencja światowa w sprawie Kobiet. Jej głównym celem jest walka o równość, rozwój i pokój. Świat wydawał się wtedy taki piękny…

Po dwudziestu latach, należy podsumować starania rządów, organizacji pozarządowych i samego społeczeństwa na rzecz gwarancji równości kobiet i mężczyzn, z punktu widzenia prawnego, jak i życia codziennego. Pomimo ogromnych postępów strukturalnych na skalę międzynarodową, jak powstanie UN Women, Konwencji  w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet, i  kampanii #HeforShe, która dopiero co ruszyła, w niektórych regionach wciąż utrzymują się znaczne rozbieżności na linii prawo a życie codzienne. Kobiety nadal postrzegane są przez pryzmat stereotypów i szufladkowane do poszczególnych ról, co często staje się źródłem nierówności.

Jakie cele obrało nowe ministerstwo? Cafebabel uczestniczyło w konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w siedzibie agencji Międzynarodowej Wspólny francuskiej Belgii (WBI), aby przyjrzeć się z bliska programowi na rzecz praw kobiet, zaproponowanego przez nowo powołane ministerstwo Wspólnoty francuskiej, któremu przewodniczy minister Isabelle Simonis. W swoim wystąpieniu, przybliżyła nam 3 główne punkty programu, które są następujące :

1. Zarządzanie równością.

Należy zacząć od wdrożenia dekretu „gender”, który uwzględnia wpływ polityki prowadzonej dwutorowo, włączając również analizę problematyki płci. Aby założone cele zostały osiągnięte, 

minister Simonis zaproponowała przeszkolenie urzędników Federacji Wspólnoty francuskiej w Belgii, by lepiej zrozumieli koncepcję płci i potrafili właściwie zdefiniować to pojęcie. Wreszcie, jednostka kontroli i oceny przygotowuje sprawozdanie nt. skuteczności wprowadzonego dekretu na podstawie szczególnych kryteriów. 2. Walka o prawa kobiet Walka polega na skutecznym wprowadzeniem równości kobiet i mężczyzn, we współpracy ze stowarzyszeniami i ruchami feministycznymi. W grudniu zeszłego roku, grupa „Alter Egale” zorganizowała Zgromadzenie na rzecz Praw Kobiet, podczas którego uczestnicy ustalili ważne zagadnienia na 2015. Ostatecznie, wybrano temat przewodni „prawo do równości w pracy”.

3. Międzyresortowy plan działania.

Zostały spisane 34 rozporządzenia na rzecz rzeczywistej równości w federacji Wspólnoty francuskiej w Belgii, a między nimi : promocja różnorodności płciowej w sektorze administracji publicznej, zerwanie ze stereotypami dot. zatrudnienia w niektórych zawodach, walka ze zjawiskiem „szklanego sufitu” i „lepkiej podłogi”, które negatywnie wpływają na rozwój kobiet w firmie (wprowadzają najpierw niepewność kobiety na starcie i niewidzialne przeszkody w dojściu kobiet do stanowisk kierowniczych).

Podsumowanie sytuacji w Belgii 

Do tej pory, Belgi nie udało się wprowadzić w życie wszystkich postanowień Konferencji w sprawie Kobiet z 1995 roku. Różnica w zarobkach pomiędzy mężczyznami a kobietami wynosi 23%, podobnie jest z podziałem obowiązków domowych, których to podejmuje się 80% kobiet. Według profesora De Schutter, średnia emerytura kobiet jest o 39% mniejsza niż mężczyzn.

Nawet jeśli utworzenie ministerstwa poświęconego temu tematowi ma być pierwszym krokiem ku poprawie sytuacji, a obrany plan jest ambitny, pozostaje wiele pracy do zrobienia w kwestii polepszenia statusu matek w społeczeństwie. W rzeczywistości, kobiety są coraz częściej zmuszane do wyboru pomiędzy karierą zawodową a rodziną. Według najnowszych statystyk opublikowanych przez Agencję poświęconej matce i dziecku (ONE), wiek matek w momencie porodu znacząco wzrósł w latach 2000-2010. Należy więc znaleźć sposób, aby wprowadzić w życie tak zwane „rzeczywiste” prawa kobiet, które pozwolą im swobodnie i bez presji społecznej czy kulturowej podejmować osobiste decyzje.

Aby tego dokonać, trzeba podkreślić znaczenie skuteczności niektórych przepisów mających  na celu ustanowienie równości pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. To niepowtarzalna okazja dla Belgii, aby zrobić krok do przodu w tej kwestii, wdrażając innowacyjną politykę, która tworzy nowe synergie pomiędzy równymi organami rządowymi i aktorami politycznymi. 

Story by

Translated from Droits des femmes : où en sommes-nous?