Participate Translate Blank profile picture

Obywatel-reporter: W domu w Europie

Published on

Translation by:

André Bossuroy

U mnie w Europie

Obywatele-reporterzy otwarci na eropejskie społeczeństwo

NAGRANIA : www.at-home-in-europe.tv Projekt "Obywatel-reporter" stawia w centrum uwagi przede wszystkim studentów. W duchu prawdziwego ambasadora Europy, studenci Erasmusa stają się obywatelami- reporterami.

W każdym mieście, gdzie studenci Erasmusa żyją i studiją, wychodzą naprzeciw ku ludziom by ich poznać, poszczególne działania i projekty dotyczące budowy europejskiego społeczeństwa.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program "Europa dla Obywateli") oraz Fundacji Hippocrene.

Producer: MEDIEL

Kontakt: erasmusreporter@gmail.com

Partnerzy: Cafebabel.

Translated from Bei mir in Europa: Bürger-Reporter