Participate Translate Blank profile picture
Image for Nie dla przemocy wobec kobiet

Nie dla przemocy wobec kobiet

Published on

Story by

euro topics

Translation by:

euro topics

Społeczeństwo

Przemoc wobec kobiet dotyka nie tylko margines, jak na przykład ubogich i niewykształconych, ale całe społeczeństwo. W środę, z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Przemocą wobec Kobiet, media analizowały głębokie przyczyny agresji.

Público - Hiszpania

Przemoc wobec kobiet jest silnie zakorzeniona w kulturze, pisze Carmen Magallón, zajmująca się badaniem zjawiska pokoju w lewicowym dzienniku Público. Dla wyjaśnienia przyczyn posługuje się teorią socjologa Johana Galtunga: "Teoria Galtunga pozwala łatwiej zrozumieć przyczyny ruchów, które mają miejsce wśród form przemocy. Ruchy te odbywają się we wszystkich kierunkach, ale przede wszystkim zaczynając od przemocy kulturowej, przez strukturalną, po przemoc bezpośrednią. Na przestrzeni historii symboliczna dewaluacja pozycji kobiety (przemoc kulturowa) doprowadziła do statusu podporządkowania i wykluczenia (przemoc strukturalna), a wykluczenie to i brak władzy wspiera ten proces, przez co kobieta staje się obiektem przemocy fizycznej (przemoc bezpośrednia). Powolność postępu [w walce z przemocą wobec kobiet] wyjaśnić można głębokim, symboliczno-kulturowym zakorzenieniem tej przemocy."

(26/11/2009)

Večer - Słowenia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Przemocą wobec Kobiet dziennik Večer wzywa słoweńskich sędziów do trzymania się ustaw: "To pocieszające, że coraz mniej kobiet obawia się zgłaszać akty przemocy i nie odczuwa przy tym wstydu. ... Tym bardziej dziwi, że wzrok odwracają właśnie ci, którzy powinni interweniować w obliczu przemocy. Dlatego na ławie oskarżonych znajdują się pracownicy socjalni i sędziowie, którzy w zapobieganiu przemocy domowej wykonują swoje zadania dużo gorzej niż policja. Nie wystarczy fakt, że Słowenia, jako jeden z pierwszych krajów w Europie, przed półtora roku uchwaliła - często chwaloną - ustawę o zapobieganiu przemocy domowej. Najwyższy czas, aby ustawa znalazła zastosowanie. Dobrze byłoby, gdyby inni ministrowie podążyli za przykładem naszej minister spraw wewnętrznych Katariny Kresal i wspomnieli słówko swoim współpracownikom, że nie ma tolerancji wobec przemocy i wytłumaczyli jak pomóc ofiarom i jak postępować wobec przemocowców."

(26/11/2009)

Le Monde - Francja

W walce z przemocą wobec kobiet Francja rozpoczęła nowa kampanię, co pochwala dziennik Le Monde: "Rząd zdecydował, że rozpoczęta w 1972 r. ... walka o bezpieczeństwo kobiet wymaga nowego impulsu. [Premier] François Fillon zadeklarował, że w 2010 r. kampania ta będzie 'sprawą wagi państwowej', co z kolei ma umożliwić stowarzyszeniom bezpłatne i szerokie propagowanie swoich haseł. To chwalebna decyzja, której towarzyszyć będą dalsze kroki rządu ... . W Hiszpanii już w roku 2004 z inicjatywy socjalistycznego rządu José Luisa Zapatero uchwalono "ustawę konstytucyjną o walce z przemocą płci", która uwzględnia wszystkie aspekty tych aktów przemocy ... . Z dala od arsenału kar ważne jest, żeby dalej rozwijać działania prewencyjne oraz wychowywać i promować solidarność, aby wreszcie uciec przed brakiem godności."

(25/11/2009)

Story by

Translated from Jetzt ist Schluss! Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen