Participate Translate Blank profile picture
Image for Nakaz głosowania lekarstwem na wyborczą apatię?

Nakaz głosowania lekarstwem na wyborczą apatię?

Published on

Polityka

Od 1979 roku coraz mniej obywateli poszczególnych państw członkowskich UE fatyguje się do urn. Czy wprowadzenie obowiązku głosowania rozwiązałoby problem niskiej frekwencji wyborczej?

Gwałtowny spadek frekwencji wyborczej w wyborach do parlamentu europejskiego jest objawem utrzymujących się wśród Europejczyków wątpliwości na temat idei demokracji wspólnotowej w UE. Ten kryzys wyborczy wynika z jednej strony z narastającego braku wiary społeczeństwa w swych politycznych przedstawicieli, a z drugiej – z utraty zainteresowania sprawami politycznymi i społecznymi.

Jednym z rozwiązań tego problemu mogłoby być wprowadzenie obowiązku głosowania w wyborach parlamentarnych wśród obywateli państw członkowskich. Ale czy to naprawdę najlepszy sposób na podniesienie społecznego zaangażowania czy też jedynie metoda walki z narastającą apatią i absencją obywateli w życiu politycznym?

Oczywiście, nawet jeśli każdy wyborca weźmie udział w głosowaniu, zawsze może oddać pusty lub nieważny głos. Taki wybór, mimo że często krytykowany, ostatecznie daje możliwość wyrażenia swojego zdania i spełnienia obywatelskiego obowiązku. A dzięki temu integracja europejska mogłaby przebiegać sprawniej i bardziej demokratycznie.

Przeciwnicy tego rozwiązania uważają jednak, że byłoby ono błędem w systemie demokratycznym i że to partie polityczne powinny walczyć o głosy wyborców. We Francji, podobnie jak w większości państw członkowskich, udział w wyborach jest jak najbardziej obowiązującą, ale wciąż tylko moralną, powinnością obywateli.

Głosowanie w wyborach jest obecnie prawnym obowiązkiem jedynie w Belgii, w Luksemburgu, Grecji oraz na Cyprze. Podczas gdy frekwencja wyborcza w Belgii i Luksemburgu wyniosła odpowiednio 89,64% i 74,8 %, tylko 59,97 % Greków i 43,97 % Cypryjczyków poszło do urn w 2014 roku. Są to wciąż wyniki powyżej 42,54 % średniej europejskiej i wskazuje to, że wprowadzenie prawnego obowiązku wyborczego podniosłoby frekwencję w pozostałych krajach członkowskich. W tej perspektywie Włochy i Malta osiągnęły frekwencję na poziomie 57,22%74,8%.

Warto się jednak zastanowić czy brak przymusu wyborczego jest jedynym powodem absencji wyborców. Czy ten argument nie jest przypadkiem wykorzystywany przez polityków, którzy w ten sposób uciekają od podjęcia odpowiedzialności za brak zainteresowania wyborców, szczególnie tych z młodszego pokolenia?

Pewne jest to, że aby wzmocnić zaangażowanie mieszkańców zjednoczonej Europy w życie polityczne, należy przypominać im o prawach i obowiązkach wynikających z przynależności do UE. Pytanie tylko w jaki sposób powinniśmy to robić?

Translated from Le vote obligatoire est-il la clé à l'abstentionnisme européen ?