Participate Translate Blank profile picture

Miejska plaża

Published on

Story by

Default profile picture chris mole

Translation by:

Natalia Sosin

kulturaSpołeczeństwo

Londyn, Wielka Brytania, lato 2006

Zdjęcie przedstawia letnie popołudnie kilka tygodni temu na stacji Clapham Junction, jednym z miejsc "biznesowych" Londynu. Pomimo tego, że Londyn przeżywał wtedy falę upałów, było to ostatnie miejsce w którym spodziewałbym się spotkać kogoś, kto się opala. Widok był dość niezwykły, złapałem więc za aparat i zrobiłem zdjęcie. (Odwróciłem je, dlatego nazwę stacji można odczytać odbitą w szybie wagonu).

Chris Mole, 45 lat, Brighton, fotograf

Story by

Translated from Urban lizard