Participate Translate Blank profile picture
Image for Manifest: zwiększmy rolę Parlamentu Europejskiego!

Manifest: zwiększmy rolę Parlamentu Europejskiego!

Published on

Polityka

Tommaso Padoa Schioppa, ekonomista i były włoski minister finansów, apeluje do partii, do eurodeputowanych i do przyszłych wybranych, ponieważ w czasie kryzysu i globalnej niestabilności rola Parlamentu powinna być wzmocniona.

Wśród sygnatariuszy manifestu znaleźli się Jerzy Buzek, Carlo Azeglio Ciampi, Jean-Luc Dehaene, Jacques Delors, Wim Kok, Paavo Tapio Lipponen, Péter Medgyessy, Wolfgang Schüssel, Mario Soares, Peter Sutherland, Guy Verhofstadt.

Obywatele Europy wybiorą swój Parlament w niespokojnym okresie dla kontynentu i świata: spadek produkcji i handlu, wzrost bezrobocia i niepokojów społecznych, powtarzające się kryzysy energetyczne i katastrofy klimatyczne. Europa ryzykuje stopniową marginalizację na światowej arenie i upadek rynku wewnętrznego, dzięki któremu rozwinęła się i rozprzestrzeniła się w ostatnich 60 latach.

Świat ryzykuje nagłym odwróceniem trendu jakim jest wzrost dobrobytu gospodarczego i ograniczania skrajnego ubóstwa: skutki społeczne, polityczne i bezpieczeństwa mogą być katastrofalne. Rządy poszczególnych państw samotnie nie mogą uniknąć takiego ryzyka.

Unia Europejska może odegrać decydującą rolę w przeciwdziałaniu destrukcyjnej logice „każdy dla siebie” i w promowaniu rzeczywistych wspólnych rozwiązań w oparciu o silne globalne instytucje. Może namówić nową administrację USA do nawiązania otwartej i konstruktywnej współpracy w globalnych kwestiach i w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo, gospodarka i zmiany klimatyczne. Żeby to jednak zrobić musi pokonać swój paraliż. Aby zapobiec zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym jej granic, Europa potrzebuje przede wszystkim jednej rzeczy: potwierdzić się jako spójny polityczny aktor, zdolny podejmować i wdrażać decyzje w trudnych chwilach wyzwań.

Rola Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski posiada unikalne narzędzia do przezwyciężenia obecnego impasu i otwarcia nowego sezonu politycznego w Europie. W odróżnieniu od innych instytucji Unii Europejskiej ma bezpośrednie uznanie demokratyczne, pełną niezależność i instytucjonalne powiązania ze społeczeństwem za pośrednictwem partii politycznych.

Z tymi asami w rękawie i przy wykorzystaniu wszystkich swoich uprawnień, jest w stanie nadać nowy kierunek dynamice zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej jeszcze przed wejściem w życie Traktatu lizbońskiego.

Może odgrywać decydującą rolę, szczególnie w określaniu przewodniego programu dla instytucji europejskich podczas następnej kadencji, w kształtowaniu nowej Komisji oraz wykorzystaniu budżetu UE do zbliżania się wspólnych polityk. Ta szansa nie powinna być zmarnowana.

Ten apel jest skierowany do partii politycznych, do kandydatów w czerwcowych wyborach i nowych wybranych eurodeputowanych. Prosimy ich o zobowiązanie się do mobilizacji opinii publicznej w prawdziwej politycznej debacie na temat przyszłości UE; aby wybrać kandydatów wykwalifikowanych i zaangażowanych w tworzenie silniejszej UE; w celu opracowania programów przedłużania terminów zamiast klasyfikacji krajowych platform; aby odrzucić wszelkie deklasacje wyborów i współzawodnictwa krajowego; do pełnego wykorzystania uprawnień Parlamentu Europejskiego; do podjęcia inicjatywy w wyborze nowej Komisji, jej Przewodniczącego i programów; do zreformowania budżetu UE, aby stał się on prawdziwym narzędziem rozwoju wspólnych polityk. W tak trudnym czasie Europa może wrosnąć lub upaść. A europejscy obywatele nie mogą być zapomniani. Niech wzmocni się ich głos poprzez Parlament Europejski.

Apel jest wynikiem badań prowadzonych przez pięć instytutów: Instituto Affari Internazionali (koordynator, Rzym), il Centro Studi sul Federalismo (Turyn), Institut für Europäische Politik (Berlin), Notre Europe (Paryż) i The Federal Trust (Londyn).

Translated from Per un ruolo forte del Parlamento europeo