Participate Translate Blank profile picture
Image for Liczby, które mówią: Kraje Europy, które uznają niepodległość Palestyny

Liczby, które mówią: Kraje Europy, które uznają niepodległość Palestyny

Published on

Polityka

Obecnie jedynie 9 europejskich krajów oficjalnie uznaje prawo Palestyny do samostanowienia. Tydzień temu dołączył do nich Watykan. Według wielu urzędników zaangażowanych w proces, zasadniczym powodem tej decyzji była chęć zwrócenia międzynarodowej uwagi na konieczność znalezienia rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego. 

Według Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP), dotychczas jedynie 9 krajów członkowskich Unii Europejskiej uznało istnienie państwa Palestyny na terytoriach palestyńskich. 30 października 2014 roku Szwecja zrewidowała swoje stanowisko w tej kwestii i została pierwszym krajem UE, który uznał prawo Palestyny do samostanowienia. Inaczej jest jednak w przypadku Czech, Węgier, Polski, Bułgarii, Malty, Rumunii, Estonii i Cypru, które zobowiązały się do podjęcia podobnej deklaracji w 1988 roku, jeszcze przed przystąpieniem do Wspólnoty, a kiedy konieczność zakończenia konfliktu pomiędzy Palestyną i Izraelem było już bardzo ważnym punktem w międzynarodowej agendzie dyplomatycznej. W październiku 2014 roku Zjednoczone Królestwo poczyniło bardzo symboliczny krok – Izba Gmin, która do tej pory nie uznaje Palestyny, zgodziła się na rozpoczęcie negocjacji. Miesiąc później hiszpański Kongres Deputowanych zgodził się na podobne rozwiązanie. Jak za sprawą efektu domino podążyła za nimi Francja, która symbolicznie uznała państwo palestyńskie w grudniu 2014 roku. Jeśli kolejne kraje członkowskie wezmą z niej przykład, możliwa będzie zmiana burzliwej sytuacji między dwoma zwaśnionymi narodami. Nawet jeśli cały ten postęp dyktowany był przedwyborczym populizmem polityków.

Translated from Cifras que hablan por sí solas: Países de la UE que reconocen a Palestina